Anatomické poznámky

Anatomie kůže a podkoží

Kůže je složena z epidermis a dermis. Pod těmito tenkými vrstvami je pak vlastní podkožní tuková vrstva.

Podkožní tuková tkáň je složena z tukových lalůčků tvořených tukovými buňkami, do kterých se ukládá tuk. Mezi tukovými lalůčky je řídká podpůrná pojivová tkáň obsahující cévy a nervy.

V kůži se také nacházejí elastická vlákna, která mají zásadní vliv na její pružnost. Tato vlákna s přibývajícím věkem degenerují a kožní kryt tak ztrácí svoji pružnost. Degenerativní změny elastických vláken jsou hlavní příčinou stařecké ochablosti kůže. Ztráta pružnosti kůže má přímý vztah k výsledkům liposukce, protože podmínkou dobrého efektu je dostatečné smrštění kůže nad odsávanou oblastí.

Distribuce tukové tkáně

Tuk je vysoce koncentrovaný zdroj energie, který se v organismu ukládá ve 2 hlavních depozitech :

                        1. v omentu

                        2. v podkožní tukové tkáni

Omentum je dvojitá membrána uložená v břišní dutině, naléhající na žaludek a střeva. Množství tuku, které obsahuje, je proměnlivé. Omentum se v důsledku obezity může výrazně zvětšit. Tuto nitrobřišní tukovou tkáň není možné liposukcí odstranit, protože by došlo k závažnému poranění střev a dalších nitrobřišních orgánů. Liposukce je tedy zaměřena na druhý rezervoár tukové tkáně, kterým je podkožní tuk.

 

Charakter distribuce tuku závisí na dědičné dispozici, pohlaví a věku. U žen bývá charakteristické ukládání na bocích, hýždích a stehnech. U mužů je místní rozvrstvení tukové tkáně odlišné, jde především o břicho a pas. S přibývajícím věkem narůstá tendence ke zvýšenému ukládání tuku na břiše, a to jak v podkožní tukové tkáni, tak v dutině břišní. Na končetinách podkožního tuku s věkem spíše ubývá.

 

Zejména u žen dochází v důsledku genetické či hormonální dispozice k nadměrnému ukládání tuku do určitých oblastí, ačkoli mohou být jinak štíhlé. Takové nadbytky tukové tkáně pak nereagují na žádné cviky, pohybové aktivity ani diety. Nejrůznější "zaručeně účinné" masážní přistroje mají v těchto případech samozřejmě efekt pouze psychologický a fungují jen jako elektrické naklepávače tuku.

Podkožní tuková tkáň x liposukce

Tukové buňky u dospělého člověka jsou v konstantním počtu, nemnoží se ani spontánně neubývají. Při váhovém přírůstku se tyto buňky zvětšují, naopak při zhubnutí se jejich objem zmenší. Celkový počet a rozložení tukových buněk v organismu však zůstávají neměnné. Tento fakt je významný zejména pro jedince, kterým se po přísné dietě či s užitím různých farmak podaří zbavit se dočasně nadbytečné tukové vrstvy. Splasklé tukové buňky totiž jen čekají na nový přísun energie, ke kterému obvykle po skončení dietního režimu dochází, a opět nabývají původní velikosti.

Po redukci podkožní tukové vrstvy liposukcí je situace jiná: tuková buňka, kterou odsajeme, už jednoduše žádnou novou energii nikdy neobdrží a organismus za ní žádnou náhradní buňku nevytvoří. Ačkoli je u dospělého člověka počet tukových buněk neměnný, existuje výjimečná situace, kdy může dojít k novému vzniku buněk. Novotvorba tukových buněk nastává v případě, že hmotnost jedince přesáhne 200% ideální tělesné hmotnosti (rámcově 40 kg tukové tkáně). Pokud tedy chcete řešit problém obezity, není liposukce metoda pro vás.

Nadměrné zmnožení podkožního tuku také můžeme pozorovat u některých chorobných stavů, např. při poruchách činnosti žláz s vnitřní sekrecí. Liposukcí ošetřená oblast má trvale sníženou kapacitu pro další ukládání tuku, protože mnoho tukových buněk bylo odstraněno. Určitý počet tukových buněk v ošetřené oblasti ovšem zůstává vždy, takže i zde může při nadměrném příjmu potravy k přírůstku dojít. Především se však zvětšují tukové vrstvy v oblastech, kde liposukce provedena nebyla. K této situaci ovšem dochází jen při špatném stravovacím a pohybovém režimu. Námitky, že po liposukci se tuk zákonitě - jako reakce na liposukci - přesouvá do jiné oblasti, jsou tedy mylné.

 

Home liposukce

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie