Historie liposukce

Podobně jako v jiných odvětvích lidské činnosti, je pokrok mnohdy plynulým procesem na sebe navazujících dílčích zlepšení a nových poznání, někdy i za cenu omylů. Proto je i metoda liposukce spojena s řadou jmen, aniž by bylo možné kterékoli z nich označit za jediného a původního objevitele této operační techniky.


První odstranění tuku z kosmetických důvodů s užitím kanyly je připisováno Dujarrierovi v r. 1921. Dujarrier užil děložní kyretu k odstranění tuku na kolenou. Tento pokus skončil pro poranění velkých cév katastrofálním neúspěchem s nutností amputace končetiny.


Poprvé byla liposukce úspěšně provedena v r. 1974 italským gynekologem Giorgiem Fischerem v Římě. Fischer z malých řezů odstraňoval tukovou tkáň pomocí elektrického rotačního skalpelu - oscilující čepel uložená v kanyle poškozovala tukové buňky a ty byly odsávány podtlakovým přístrojem.


Další zlepšení techniky liposukce přinesl v r. 1978 francouzský plastický chirurg Yves Gerard Illouz. Illouz zavedl užívání tenčí kanyly s tupým koncem a tzv. tunelizační techniku, které vedly k menšímu poškození cév, snížily poruchy citlivosti a umožnily snazší manipulaci v tukové tkáni.


V r. 1986 Peter Fodor zavedl super-wet techniku. Zvýšení množství podstřikové tekutiny a přísada epinefrinu snížila krvácení a tím zmenšila rozsah pooperačních podlitin.


Rok 1987 bývá uváděn jako rok zavedení tzv. tumescentní techniky americkým dermatologem Jeffrey A. Kleinem (poprvé byla představena na světovém kongresu liposukce v červnu 1986). Dalším zvětšením objemu vstřikovaného roztoku dosáhl rovnoměrnějšího odsátí tuku, velké zředění anestetika umožnilo odsávat poměrné velká množství tukové tkáně bez nutnosti celkové anestézie.


Po prvotních úspěších v Evropě se metoda rychle ujala ve Spojených státech amerických, kde byla dále rozvinuta. Pro svou efektivitu došla záhy masivního užití a od devadesátých let bylo každoročně jen v USA provedeno více než 100 000 liposukcí ročně, v současnosti je to až 500 000 liposukčních zákroků za rok. 

 

 

Home liposukce

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie