Kdo je vhodný k liposukci?

 Pro optimální efekt liposukce by měl zájemce splňovat několik důležitých předpokladů: 

 

       - normální tělesná hmotnost   

       -  tukové nadbytky omezeny na        

       - ohraničené tělesné partie  

       - pevná, elastická kůže  

       - dobrý zdravotní stav   

       - emocionální vyrovnanost

       - realistické očekávání

       - pochopení možných rizik

 

 

Pacienti, kteří plně nevyhovují všem uvedeným podmínkám, mohou mít z liposukce rovněž markantní prospěch, musí ale počítat s méně ideálním výsledkem.

Prvotním záměrem liposukce je tvarování těla do žádoucích kontur odstraňováním lokalizovaných tukových nadbytků, není tedy určena k tvarování těla celkově obézních pacientů.

Realistickým očekáváním se rozumí pochopení toho, co pro vás může metoda přinést. Obecně řečeno je v možnostech liposukce podstatné zlepšení tělesného vzhledu, nikoli však nutně dosažení dokonalosti a obecného ideálu krásy. Výsledný tělesný vzhled totiž závisí nejen na charakteru distribuce a množství podkožního tuku, ale i na stavbě kostry a svalstva.

Pacienti s pevnou a pružnou kůží mohou obecně očekávat lepší výsledky s hladkým kožním povrchem bez nerovností. Vlastnosti kožního krytu totiž do značné míry určují výsledek liposukce. U pacientů s kůží, která ztratila svoji původní pružnost a pevnost, je liposukce proveditelná, je však třeba počítat s možností menší dokonalosti. I takový výsledek však obvykle vede k významnému zlepšení tělesného vzhledu a tím i zvýšení sebedůvěry. Na nízkou elasticitu kůže ukazuje přítomnost četných strií. Pokud je taková kůže navíc uvolněná, nelze očekávat dobrý efekt samotné liposukce. V takovém případě je namístě uvažovat o alternativním operačním zákroku ze spektra plastické chirurgie, např. dermolipektomii, případně kombinaci obou metod. Nejčastěji prováděným výkonem z kategorie dermolipektomie je tzv. abdominoplastika. Volbu nejvhodnější metody nejlépe určí lékař, který ovládá všechna variantní řešení. Náležité zkušenosti se všemi operačními možnostmi má pouze plastický chirurg. Některá pracoviště estetické medicíny ve svém názvu či popisu činnosti užívají termín plastická chirurgie, ačkoli jejich lékaři nejsou vzděláni ani v obecné, tím méně v plastické chirurgii. Volba nejlepší metody i řešení možných komplikací je pak samozřejmě významně omezena.

Emocionální stabilita je důležitou podmínkou bezproblémového pooperačního průběhu i uvážlivého hodnocení dosaženého výsledku ze strany pacienta. Je také potřeba mít na paměti, že sebelépe provedená kosmetická operace nevyřeší neurovnané partnerské vztahy či jiné osobní problémy. Vážnou námitkou k provedení operace by měl být i nesouhlas partnera s plánovaným zákrokem. Zejména muži oceňují některé tělesné partie podle svých osobních preferencí a zákrok na partnerce mohou hodnotit negativně, ačkoli z pohledu ženy i chirurga je výsledek výborný. Zamýšlený zákrok tedy vždy konzultujte se svým partnerem a postupujte ve shodě s ním.

Všechny kosmetické operace s sebou nesou po přechodnou dobu určité nepohodlí, bolest a omezení v každodenních činnostech. Doba potřebná k zotavení je individuální jak pro různorodou hojivou schopnost organismu, tak pro odlišný rozsah výkonu. Přetrvávající nepříjemnosti v prvních týdnech po operaci a skutečnost, že se dosud nedostavil požadovaný efekt, někdy přinášejí jisté rozčarování a nespokojenost. Tento přechodný psychický stav bývá někdy nazýván pooperační depresí. Nejedná se o psychiatrickou diagnózu, jde o označení určité rozlady spojené s pooperačními obtížemi. S ústupem obtíží a nástupem žádaného výsledku tyto problémy mizí. Pokud je ovšem pacient emočně nestabilní, případně léčen pro psychiatrickou diagnózu, měl by být jakýkoli kosmetický zákrok opravdu důkladně zvažován, nejlépe po konzultaci s psychologem, případně s psychiatrem.

Dobrý zdravotní stav je základním předpokladem všech estetických operací. Při rozhodování o provedení liposukce u zájemců s přidruženými chorobami je třeba pečlivě zvážit všechna rizika, protože nejde o operaci nezbytnou. V takových případech je nutno vhodnost operace posoudit ve spolupráci s internistou a anesteziologem. V těhotenství liposukci není vhodné provádět, důvodem jsou tělesné změny mateřského organismu i možné negattivní účinky na plod.

Každá operace s sebou nese určitou míru nejistoty a rizika. Jedině podrobná znalost a pochopení možných rizik spojených s výkonem může vést k informovanému rozhodnutí o podstoupení procedury. Nedostatečná komunikace mezi chirurgem a zájemcem o liposukci může vést k nespokojenosti a zklamání všech zúčastněných.

 

 

Home liposukce

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie