Množství odsávaného tuku

Jelikož odsátá směs obsahuje kromě tuku i krev a podstřikovou tekutinu, je udávané množství odsátého tuku v podstatě jen přibližné.
Přesné množství odsátého tuku lze sice stanovit jeho odstředěním, případně přibližně určit po jeho usazení v liposukční nádobce, obvykle se však odečítá celkový objem odsáté tukové tkáně včetně příměsi krve a roztoku.
 
Odsátý tuk může zůstat promíšen s tumescentním roztokem (foto nahoře), někdy se vytvoří zřetelná hranice mezi roztokem a tukem (foto dole).
 
Z pohledu pacienta je zajímavější údaj o vlastním tuku, z medicínského pohledu je důležitější celkové množství odsátého obsahu - podává informaci o zátěži organismu celkovou náloží tekutin, příp. i místního anestetika.

Množství odsátého tuku nelze před operací přesně určit, můžeme jej pouze přibližně odhadnout. Liposukci totiž neukončujeme po odčerpání stanoveného objemu tuku, nýbrž po dosažení optimálního tvarového výsledku.
 
Celkové množství odsáté tukové tkáně sice může podat určitou představu o efektu operace, přesto však žádoucí výsledek je určen především výslednou tělesnou konturou, nepřítomností hrbolů, propadlin apod.
 
Někdy se proto uvádí, že úspěch liposukce není dán tukem odsátým, nýbrž tukem, který v ošetřované oblasti zůstává.
 
Přesto má měření odsávaného množství důležitý praktický význam a tím je uvažování o bezpečnosti prováděného zákroku při tzv. velkoobjemových liposukcí.
 
Definice velkoobjemové liposukce se v odborné literatuře různí. Nejčastěji je tento termín vztahován na odsátí celkového objemu tuku, roztoku a krve v objemu 5 000 ml a více. V našich podmínkách nejsou takové objemy časté, podstatná část pacientů totiž nepotřebuje odstranit více než 3 000 ml. Pokud je nutné odstranit větší objemy tuku, pak je dobrým řešením pro zodpovědného operatéra i soudně uvažujícího pacienta rozložení požadované liposukce do několika operací. Ty se provádí s náležitým časovým odstupem, který umožní organismu dostatečnou rekonvalescenci.
Podle některých názorů nemá pro bezpečnost prováděného výkonu význam odsávané množství, nýbrž rozsah tělesného povrchu, který je liposukcí ošetřen. Bezpečnou hranicí je pak udáván rozsah 10% tělesného povrchu. Jednomu procentu tělesného povrchu přitom odpovídá zhruba obrys ruky pacienta.
Ačkoli není hranice 5 000 ml nijak zapovězena, nejsou velkoobjemové liposukce zákrokem zcela obvyklým. Výjimkou jsou některá pracovišě v zahraničí, která se na tyto výkony specializují. V našich podmínkách lze celkem bezpečně takovouto liposukci rovněž provést, ovšem za předpokladu náležitého nemocničního zajištění.
Přestože jsou i tyto velké výkony většinou prováděny úspěšně, riziko komplikací se poněkud zvyšuje (procedura trvá déle, přesuny tekutin v organismu jsou větší, zvyšuje se možnost prochladnutí, riziko embolie, u tumescentní liposukce stoupá riziko toxického působení lokálního anestetika). Komplikovaný průběh může v krajním případě vést až k úmrtí pacienta. Celosvětově jde o několik případů na několik set tisíc každoročně provedených liposukcí. Právě tato úmrtí byla spojena s rozsáhlými liposukčními výkony.
Pokud by byl rozsah výkonu nadměrný, je nejlepším řešením rozložit odsátí potřebného množství tuku do více procedur. Výhodou takové vícedobé liposukce je i možnost případné tvarové korekce předchozího zákroku.
Jelikož liposukce je procedura kosmetická, není nezbytná. Lehkomyslně riskovat fatální komplikace ve snaze o heroické výkony je nerozumné a nezodpovědné.
 
 
 
webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie