Mýty a polopravdy

Medicína není hokynářství a uváděná fakta by měla odpovídat skutečnosti. Liposukce je vždy prováděna lékařem a ten by se neměl snížit ke snaze uvádět klienta tendenčními informacemi v omyl.


Liposukce (zejména tumescentní) je nebolestivá.

Liposukce je operační zákrok a jako takový určitou bolestivost přináší. Vnímání bolesti je individuální, důležitým faktorem je i rozsah liposukce – rozsáhlá plocha samozřejmě bolí více.

 

Liposukce je enormně bolestivá.

Ošetřená plocha bolí jako velká modřina, spontánní bolestivost obvykle během 2-3 dnů mizí, přetrvává jen při úderu či tlaku na danou lokalitu.  Nové metody jsou ke tkáním šetrnější a výsledná bolestivost je tedy v obecnosti menší.

 

Při klasické liposukci v celkové anestézii se používají tlusté kanyly s jediným otvorem na hrotu.

Tvrzení má implikovat podstatně větší šetrnost tumescentní liposukce. Pravdou je, že kanyly kolem 10 mm průměru se na dobrých pracovištích již nepoužívají. Užití masivních kanyl nezávisí na tom, zda je liposukce tumescentní či v narkóze, silnou kanylu můžete použít i při tumescentní liposukci.

 

Při liposukci v celkové anestézii dochází k častému porušení okolní svalové tkáně.

Tvrzení má akcentovat nevýhody liposukce v celkové anestézii. Nevýhody a rizika celkové anestézie existují, porušení svalové tkáně ovšem může nastat jen při naprosto diletantském způsobu provedení výkonu, a to nezávisle na typu anestézie.

 

Nevýhodou ultrazvukové liposukce je vysoké riziko vnitřních spálenin a dochází také k devastaci závěsného aparátu kůže.

U ultrazvukové liposukce je určité riziko popáleniny kůže, nikoli však „vnitřních spálenin“. K popálenině může dojít z nezkušenosti či nepozornosti operatéra, podobně jako např. při špatném otočení volantem můžete způsobit dopravní nehodu. Přesto se automobily jezdí.  

 

Ambulantní tumescentní liposukce má vždy výsledek mnohem lepší než při jiných způsobech liposukce.

Faktorů  ovlivňujících výsledek liposukce je mnohem více než skutečnost, zda je liposukce provedena za hospitalizace či ambulantně.  Pacient po liposukci buď ve zdravotnickém zařízení zůstává, nebo jej opouští.
Ani stav vědomí při zákroku nemá žádný vliv na výsledek operace. Pro výsledný tvar, případné nerovnosti, povadlost kůže apod. není příliš důležité, zda pacient spí či zda sleduje televizi. Hovořit o mnohem lepších výsledcích je pak už zcela zavádějící.

 

Při tumescentní liposukci se používají jiné druhy odsávacích kanyl. Při liposukci  v celkové anestézii musí být kanyly podstatně silnější.

Definice tumescentní liposukce je jednoznačná a s druhem kanyl nesouvisí. Všechny moderní liposuktory mají tenké kanyly a dají se užít jak k liposukci tumescentní, tak k ostatním metodám, s výjimkou suché techniky, kterou snad už prakticky nikdo neprovádí.

 

Aktivní sport po tumescentní liposukci je možný ihned, vrcholový po 14 dnech.

Toto tvrzení platí nejspíše pro šachy. Autor těchto stránek si velmi rád nechá svůj názor od vrcholových sportovců korigovat.

 

Hned po tumescentní liposukci můžete zajít třeba do kavárny, podělit se s přítelkyní o bezprostřední dojmy. 

Jistě můžete vyrazit kamkoli, budete-li obalena silnou vrstvou savého materiálu. Odtékající roztok vás však zřejmě přinutí k urychlení konzumace, možná i umocní bezprostřední dojmy.

Většina soudných lidí proto obvykle míří nejkratší cestou do soukromí svého domova.

 

Tumescentní liposukce byla vytvořena proto, aby se ušetřilo za anesteziologa, kterému by se muselo také platit.

Tumescentní metoda byla zavedena proto, že umožňuje provést liposukci (do určitého rozsahu bezpečně) bez nutnosti celkové anestézie, neboť ta má svoje rizika. Stejně jako další vlhké techniky umožnila i příznivější výsledky ve smyslu redukce nerovností a krvácení.

Úspora nákladů za anesteziologa je vedlejším faktorem, nikoli prvotním záměrem.  

 

 

 

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie