Odsávání tuku - liposukce

Liposukce je operační technika odstraňující nadbytečnou tukovou tkáň z depozit pod kůží. Rozrušená tuková tkáň se odsává pomocí kovové kanyly malého průměru, která je napojená hadicí na přístroj vyvíjející podtlak. Podkožní tuk je odsáván z drobných incizí opakovaným prostupem kanyly tkání, přičemž vznikají drobné tunely po odsátém tuku. Tyto tunely při správném provedení vytvářejí hustou síť, která ve svém výsledku způsobí plošné a rovnoměrné ztenčení podkožní tukové vrstvy.
Během následného procesu hojení se kůže nad ošetřenou oblastí smršťuje a dochází tak k požadované tvarové změně.

Liposukci provádíme za účelem zlepšení tělesné kontury a změny tělesných proporcí. Nejde o metodu léčby obezity ani způsob terapie celulitidy.
Liposukce může zlepšit tělesný vzhled a sebevědomí, není ovšem zázračnou metodou, která vyřeší jiné osobní problémy. Liposukce sama o sobě nezajistí, že budete automaticky vaším okolím vnímáni příznivěji. Taková změna je především důsledkem zvýšené sebedůvěry, vyplývající ze zlepšení vašeho vzhledu.

Ačkoli metoda liposukce byla vyvinuta relativně nedávno, stala se brzy ve většině vyspělých zemí nejčastěji prováděnou kosmetickou operací. Popularita tohoto výkonu nadále roste a počty operovaných pacientů se každým rokem významně zvyšují. Důvodem je relativně malá operační zátěž pro pacienta a především trvalý efekt procedury. Tukové buňky dospělého člověka se totiž dále nemnoží a pokud jsou jednou z vašeho těla odstraněny, nikdy již nenarostou zpět.

Přesto je nutno upozornit, že liposukce není náhražkou zdravých stravovacích návyků a dostatečné fyzické aktivity. Pokud po liposukci výrazně zvýšíte příjem kaloricky vydatné potravy, mohou zbylé tukové buňky podstatně zvětšit svůj objem a tuková vrstva se opět zvětší. Tento nárůst podkožního tuku je však generalizovaný, proporce dosažené liposukcí v zásadě zůstanou zachovány.

Nikoli nepodstatnou výhodou liposukce je rovněž skutečnost, že na těle prakticky nezanechává viditelné známky provedené operace. Výsledné jizvičky jsou totiž velmi drobné a nepočetné. V závislosti na rozsahu výkonu může být liposukce prováděna jak v místní, tak v celkové anestézii. Menší zákroky lze provádět ambulantně, rozsáhlejší výkony vyžadují hospitalizaci.
Liposukce je všeobecně považována za bezpečnou metodu, výskyt závažných komplikací je víceméně raritní. Pokud přesto k takové příhodě dojde, je prakticky vždy spojena s neuváženě rozsáhlým výkonem či nedostatečným pooperačním zajištěním.


V anglofonních zdrojích se můžete v souvislosti s liposukcí setkat s řadou synonym :


        Liposuction


        Lipoplasty


        Suction lipectomy


        Suction lipoplasty


        Liposculpture


        Suction assisted lipectomy (SAL)

 


Všechny tyto termíny označují jeden a týž operační zákrok. Pokud je liposukce dále specifikována dle užité techniky, stává se terminologie pro laika poněkud nepřehlednou. Vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými technikami najdete v kapitole LIPOSUKČNÍ TECHNIKY.

 

Home liposukce

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie