Pooperační průběh

Již v průběhu operace a bezprostředně po ní nastává z kožních incizí odtékání části infiltračního roztoku. Jde o tekutinu, která nebyla odsáta liposuktorem a která se dosud  nevstřebala dále do organismu. Mírné zbarvení roztoku krví je zcela normálním doprovodným jevem a není třeba se jakkoli znepokojovat.  Po několika hodinách odtékání roztoku ustává a pozůstatkem je jen poněkud znečištěné kompresivní prádlo.

Záhy po operaci je vhodné začít s cvičením dolními končetinami, případně vstát z lůžka a krátce se projít v doprovodu sestry. Tato včasná mobilizace je důležitým preventivním opatřením tromboembolických komplikací.

Několik prvních dní pacienti zůstávají v relativním fyzickém klidu, užívají analgetika, pomalu zvyšují svou fyzickou zátěž a postupně se tak vracejí k normálním pohybovým aktivitám.

Proces hojení je postupný a zotavování individuální. Intenzita a rozsah hematomů bývají individuální, většinou nevýrazné.

Částečné, ale přesto podstatné zlepšení kontury lze u většiny pacientů pozorovat již během prvního týdne po operaci. Větší část pooperačního otoku ustupuje do 7-10 dní.

Definitivní výsledek většina pacientů uvidí během 2-3 měsíců, výjimečně je konečný stav patrný až 6 měsíců po operaci.

Stehy se odstraňují po 7 - 10 dnech. Jizvičky po incizích bývají červené nejméně 3 měsíce. Dokud jizvy nevyblednou, nesmí se opalovat, protože by zpigmentovaly.

Návrat do zaměstnání závisí na profesi a individuálních vlastnostech (vnímání bolesti, motivace…). U pacientů s menší fyzickou zátěží lze počítat s návratem 3.- 4. den po operaci.

Přesto není namístě očekávat, že budete brzy po operaci dobře vypadat a také se tak cítit. Nové liposukční techniky jsou obecně šetrnější a snižují pooperační nepohodlí. Přesto budete nějakou dobu pociťovat určitou míru bolesti, svědění, palčivosti a změny kožní citlivosti.

Přibližně po 4 týdnech lze uvažovat o zvýšení fyzické aktivity, např. o běhu, aerobiku apod. Vhodnost těchto aktivit však vedle časového odstupu od operace závisí i na rozsahu a lokalizaci liposukce.

Doporučují se i různé formy masáží, které urychlují odeznívání otoku. Částečně napomáhají i vyrovnání některých nerovností.
Dokud jsou přítomny modřiny, nedoporučuje se žádná forma opalování těchto oblastí.

 


Pokud zásadně nezhoršíte své dosavadní stravovací  a pohybové návyky, bude pozitivní změna vašeho vzhledu trvalá.

 

 

 

Pro příznivé zotavování dodržujte následující pokyny: 

Pijte dostatečné množství tekutin k prevenci dehydratace
Z  lůžka vstávejte pomalu, po chvíli sezení. 
Pokud při chůzi pocítíte slabost, sedněte si do dřepu a přivolejte pomoc. 
Na odsávané oblasti nepřikládejte ledové obklady ani teplé zábaly. 
Nesprchujte ošetřenou oblast dříve než po 5-7 dnech, ve vaně s teplou vodou se nekoupejte dříve než po 10 dnech. 

Elastické návleky svlékejte k provedení osobní hygieny pomalu, pouze na čtvrt hodiny jedenkrát denně. V prvním týdnu po operaci omezte kouření a vyvarujte se požívání alkoholických nápojů. 
Léky proti bolesti užívejte jen dle doporučení lékaře. 
Pokud se objeví horečka nebo narůstá bolestivost v některé z ošetřených oblastí, kontaktujte ihned svého lékaře.

 

 

Home liposukce

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie