Provedení liposukce

Vlastní provedení operace se v detailech liší dle zvyklostí chirurga, technického vybavení a personálního zajištění zdravotnického zařízení. Přesto jsou základní úkony obecně platné.
 
Ještě před transportem na operační sál provede operatér na kůži pacienta nákres v oblastech plánovaného odsávání. Nákres má být proveden ve vzpřímené poloze pacienta, protože vleže se mění poloha podkožního tuku a zkreslují se tak anatomické poměry.
 
Charakter zakreslení závisí na zvyklosti operatéra, účelem je vyznačit si oblasti s největším nahromaděním tukových depozit. Někteří chirurgové vystačí jen s prostým nákresem, jiní preferují složité obrazce soustředných kružnic či vrstevnic, aby se pacient přesvědčil o pečlivosti, s jakou bude jeho operace provedena.
Nezávisle na způsobu nákresu však nejvíce záleží na předoperačním zhodnocení charakteru tvarové odchylky a průběžném pohmatovém vyhodnocování během operace.
 
Na operačním sále chirurg pečlivě dezinfikuje oblasti určené k odsávání a jejich okolí. Odsávaná oblast je obložena sterilními rouškami, aby nedošlo ke kontaminaci chirurgických nástrojů , která by mohla vyvolat rannou infekci.
Při odsávání více tělesných krajin se po změně polohy pacienta dezinfikuje další oblast a po přerouškování se pokračuje obdobným způsobem.
 
Alternativním způsobem je dezinfekce celého trupu i končetin vestoje ještě před uložením na operační stůl, který je rovněž kryt sterilními rouškami.
 
Ošetřovaná oblast je nejprve infiltrována roztokem v množství a složení odpovídajícím zvolené metodě. K infiltraci se užívají speciální dlouhé jehly, v případě užití přetlakové pumpy je to tenké kanyly s řadou otvorů v boční stěně, které infiltrace proces zefektivňují.
 
Po ukončení infiltrace provede chirurg drobné incize kůže skalpelem. Tyto nářezy jsou umístěny tak, aby bylo možné účinně odstranit veškerou zamýšlenou tukovou tkáň. Počet incizí na jednu odsávanou oblast se liší dle preferencí i aktuální úvahy chirurga, obvykle jde od 2-3 nářezy na jednu odsávanou oblast.
Pak se již zavádí pod kůži kanyla, kterou se odsává tuk s částí infiltrovaného roztoku. Při odsávání se chirurg řídí jak předoperačním nákresem, tak pohledem a pohmatem na ošetřovanou oblast. Průběžně kontroluje vzhled odsávaného materiálu, zejména nepřímo hodnotí míru krvácení dle zbarvení odsávaného tuku.
 
Po dosažení optimálního výsledku jsou incize sešity jemným chirurgickým vláknem.
Drobné incize mohou být ponechány bez sešití k volnému odtékání zbytkové tekutiny a tukového detritu. Názory na tento postup se však různí, přípustný je jen u velmi drobných incizí.
Bezprostředně po výkonu se na odsávanou krajinu přikládá elastický kompresivní návlek, aby došlo ke stlačení drobných poraněných cév a zamezilo se tak pokračujícímu krvácení do podkožního tuku.
 
 
 
webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie