Průvodní projevy liposukce

Na rozdíl od komplikací, které jsou stavem neočekávaným, vyskytují se i doprovodné potíže, které jsou po liposukčním výkonu vyjádřeny prakticky vždy.

Otok v odsávané krajině je způsoben především traumatizací podkožní tkáně. V počátečních fázích se podílí i přítomnost neodsáté a nevstřebané podstřikové tekutiny. Největší otok můžeme pozorovat v prvním pooperačním týdnu, pak postupně ustupuje a mizí obvykle během 1-3 měsíců.

Podkožní hematomy vznikají v důsledku úniku krve z poraněných cév do podkožní tkáně. Pokud nedojde k ohraničenému nahromadění většího množství krve, kompletně se vstřebají během 1-2 týdnů. Zvláštním případem je tzv. steklý hematom, který vzniká tím, že krev z odsávané oblasti stéká podkožní tkání ve směru působení gravitace a způsobí promodrání v krajině, která nebyla operována. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti genitálu po liposukci břicha.

Bolest doprovází všechny pooperační stavy, po liposukcích bývá obecně menší a snesitelnější. Míra bolestivosti je dána jak metodou liposukce, tak rozsahem výkonu a individuální snášenlivosti. Pacienti, kteří prodělali několik různých kosmetických operací, hodnotí bolestivost po liposukci při srovnání s jinými zákroky jako mírnější. Během několika málo dní již odsávaná krajina spontánně nebolí, nepříjemné pocity jsou již jen při zatlačení či úderu na ošetřenou oblast a jsou srovnatelné s jakoukoli modřinou jiného původu.

Někteří zájemci o liposukci dotazují na míru bolestivosti, protože slyšeli, že bolest po prodělané liposukci byla nesnesitelná. Vysvětlením takto popisovaných obtíží může být možnost, že byla užita tzv. suchá metoda, při které dochází k výraznému prokrvácení podkožní tkáně a tedy vytvoření větších hematomů vyznačujících se výraznější bolestivosti. Jak již bylo uvedeno, suchá metoda je dnes již zastaralá a je prakticky opuštěna.

Snížení kožní citlivosti či naopak různé nepříjemné vjemy jako brnění, svědění, palčivé pocity v odsávané krajině jsou přechodné. Ustupují s odeznívajícím otokem a s postupnou regenerací jemných nervových vláken.
 

 

Home liposukce

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie