TERMINOLOGIE


abdominoplastika = plastická operace břicha

adrenalin (epinefrin) = medikament, který (vedle jiných účinků) způsobuje vazokonstrikci

anestézie = znecitlivění, ztráta citlivosti

anestetikum = látka způsobující znecitlivění

celulitida = strukturální porucha podkožního tukového vaziva, při které má kůže      nerovný, dolíčkovitý povrch připomínající pomerančovou kůru. Mechanismus vzniku není zcela jasný, nejde však o prostý nadbytek podkožního tuku, vznik spíše souvisí se zadržováním tkáňového moku s jeho odpadními látkami v podkoží.

dehydratace = nadměrný úbytek vody z tělesných tkání

depozitum = uložení, nahromadění

dermis (škára) = vrstva kůže ležící těsně pod epidermis. Obsahuje kolagenní vlákna, která zajišťují pružnost kůže.

dermolipektomie = chirurgické odstranění - vyříznutí - nadbytečné kůže a podkožního tuku

detritus = odumřelé buňky, části tkání

dispozice = sklon k určitému stavu či chorobě

distribuce = rozložení, rozmístění

diuréza = vylučování moči

drenáž = zajištění odtoku škodlivých sekretů z organismu pomocí drénu

embolus = vmetek, krevní sraženina či jiná částice zanesená krevním proudem na jiné místo, např. do plic

emulze = rozptýlení kapének jedné tekutiny v jiné tekutině

epidermis = svrchní vrstva kůže bránící organismus před působením škodlivých vlivů zevního prostředí. Mimo jiné obsahuje i melanocyty, t.j. buňky ovlivňující barvu kůže tím, že vytvářejí pigment.

epinefrin = adrenalin

excize = vyříznutí chorobného ložiska

fascie = svalová povázka - vazivový obal svalu

fasciitida = zánět tkání v oblasti svalové povázky významu

fatální = neblahý, osudový, závažný v negativním významu

generalizovaný = povšechný, všeobecný

genetický = dědičný

hematom = krevní podlitina, výron krve uzavřený pod kůží, případně v jiné tkáni

hormon = látka produkovaná některými tkáněmi ovlivňující činnost jiných tkání či orgánů

hospitalizace = umístění pacienta v nemocnici

hypertrofický = zbytnělý

hypotermie = podchlazení, nízká tělesná teplota

incize = naříznutí, řez, protětí - chirurgické otevření tkáně

indikace = stanovení a zdůvodnění léčebného postupu

inervace = nervové zásobení, přivádění či odvádění nervových vzruchů z určité oblasti

infiltrace = prostoupení či prosáknutí tkáně látkami, roztoky nebo buňkami, které se tam normálně nevyskytují

interakce = vzájemné působení, ovlivnění

kanyla (liposukční) = trubicový nástroj se zaobleným hrotem a několika otvory po stranách, kterými je odsávána tuková tkáň

kolaps = zhroucení, ztlačení

kardiovaskulární = týkající se srdce a cév

komprese = stlačení

kontaminace = znečištění

kontrakce = smrštění, stažení

kožní transplantát = kůže odebraná z jedné části těla a přenesená do jiné oblasti

krvácivý stav = patologický sklon k nadměrnému krvácení příp. spontánní krvácení bez vyvolávající příčiny

kyreta = ostrý nástroj složící k seškrábávání děložní sliznice

laloková plastika = operační přesunutí tkáně do defektu

lidocain = druh místního anestetika

liposuktor = přístroj k provádění liposukce

lokalizace = umístění

lokalizovaný = omezený na určité (nerozsáhlé) místo

lymfa (míza) = tkáňový mok odváděný z tkání mízními cévami. Jde o podobné cévy jako krevní cévy, obsahují však čirou, téměř bezbarvou tekutinu. Větší lymfatické cévy pak odvádějí lymfu do žil.

nekróza = místní odumření tkáně

omentum = dvojitá membrána uložená v břišní dutině, obsahující lalůčky tukové tkáně

pigmentace = zbarvení ( u jizev vystavených UV záření jde o hnědé zbarvení způsobené nevratným zachycováním kožního pigmentu)

pojivová tkáň = síť bílkovinných vláken obklopených složitou směsí mezibuněčné hmoty, která vystýlá prostory mezi tkáněmi a orgány

polyvalentní alergie = alergie na více antigenních preparátů

punkce = nabodnutí tkáně jehlou za účelem odsátí nahromaděné tekutiny

regenerace = obnova, nahrazení poškozené tkáně novou tkání původních vlastností

rouška = plachta z látky či jiného poddajného materiálu bránící při operaci kontaminaci operačního pole

sedativa = léky uklidňující a zmírňující vnímání bolesti

serom = ložisko nahromaděné tekutiny v ráně či podkožní tkáni

strie = pruhovitá trhlina v kůži vznikající obvykle jako následek rychlého zvětšení příslušné části těla nebo v souvislosti s degenerací kůže vlivem stárnutí

škára = dermis

tkáňový mok = tekutina pronikající tkáněmi, omývající prakticky všechny buňky. Do tkáňového moku pronikají z buněk různé produkty metabolismu

toxický = jedovatý, způsobující otravu

transfuze = krevní převod, náhrada krve od dárce

trauma = zranění, poranění

trombóza = ucpání cév krevní sraženinou

ultrafialové záření = elektromagnetické vlnění, jehož biologickým účinkem je např. opálení kůže UV záření přírodního původu je záření sluneční, obdobné účinky mají UV lampy v soláriích.

vazokonstrikce = zúžení, smrštění cévy, které má za následek snížení průtoku krve. Poranění cévy smrštěné vede k menšímu krvácení.

žlázy s vnitřní sekrecí = specializované orgány či tkáně, které produkují hormony

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie