ZVĚTŠOVACÍ OPERACE PRSŮ

synonyma : augmentační mammoplastika, augmentační mammaplastika, augmentace prsů

Jde o chirurgický zákrok určený ke zvětšení velikosti, případně zlepšení tvaru či vyrovnání asymetrie prsů. Spočívá v uložení speciálního prsního implantátu pod prsní žlázu nebo pod prsní sval.

K augmentaci prsů se většinou rozhodují  ženy, které z různých osobních důvodů považuí velikost svých prsou za tělesný handicap. Získáním žádoucích proporcí dosahují zlepšení sebevnímání, spokojenosti s vlastním fyzickým stavem a zvýšení sebevědomí.

Existují dvě základní skupiny žen, které uvažují o zlepšení prsů. Mladší ženy, které trpí pocitem nedostatečně vyvinutého poprsí a ženy kolem 30-40 let věku, které ztratily objem a tvar prsů v důsledku těhotenství.

Augmentaci prsů podstupují ženy nejčastěji mezi 19. - 35. rokem věku, operace v pozdějším věku nejsou ovšem nijak výjimečné. Zvětšování prsů před dosažením 18 let se nedoporučuje a z kosmetických důvodů se neprovádí.

Zvětšení prsů prsními implantáty je vysoce osobním rozhodnutím, které celkem zásadně mění vzhled poprsí a zejména při větší velikosti implantátu je změna nevratná. Vzhled prsů po případném odstranění implantátů je již vždy více či méně odlišný od původního stavu.

Čím větší implantát je zvolen, tím výraznější, a také nápadnější je změna. Příliš veliké implantáty mohou sice poskytnout dostatečný objem, tvar prsu se však bude více odlišovat od přirozeného vzhledu. Přesto může být takový výsledek řadou žen i jejich partnerů považován za žádoucí zlepšení.

V posledních desetiletích prošla diskuze o bezpečnosti implantátů řadou protichůdných trendů. Na základě velkých srovnávacích studií lze nyní konstatovat, že implantáty nezvyšují riziko rakoviny prsu, neoslabují imunitní systém ani nezpůsobují autoimunní choroby. Kojení žen s implantáty je bezpečné, i když není u všech žen bezproblémové.

Zlepšení v technologii výroby implantátů i vlastní operační techniky s sebou nesou podstatně menší riziko komplikací než tomu bylo dříve. Přesto je třeba vědět, že rizika spojená s augmentací existují.

Údaje o životnosti implantátů nejsou jednotné ani jednoznačné, protože zde hraje roli mnoho různorodých faktorů. Většina žen po augmentaci prožije zbytek života spokojena s výsledkem a bez nutnosti dalšího zásahu. Při rozhodování o augmentaci je ovšem vhodné počítat s tím, že nějaký druh chirurgické korekce může být v budoucnu potřebný.

Žena má více možností, jak svá ňadra zvýraznit. Kromě vhodného typu oblečení jde o různé typy podprsenek zvětšených silikonem nebo vycpávkami. Pokud ale hledáte permanentní způsob zlepšení tělesných proporcí, chirurgická augmentace je jedinou cestou k dosažení celkem přirozeného výsledku.

Pamatujte, že operace může výrazně zlepšit váš vzhled, ale nemusí nutně vždy dosáhnout vašeho ideálu.  Než se pro augmentaci rozhodnete, přemýšlejte pečlivě o svém očekávání a všechna rizika i alternativy zvažte. Jednou z možností řešení je samozřejmě i smíření se stávajícím stavem.

 

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie