FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jaká je cena liposukce?

Ceny liposukce se na různých pracovištích obvykle liší, někdy i výrazně. Je to dáno jednak náklady spojenými se zákrokem (materiálové, personální, časové, přístrojové apod.), jednak mírou zisku, kterou si do určité výše může pracoviště stanovit dle svého rozhodnutí.

Odpovídá cena liposukce množství odsátého tuku?

Do jisté míry ano. Problematické oblasti a malé rozsahy jsou ovšem relativně dražší, protože některé nákladové položky jsou u velké i malé liposukce totožné.

Proč je cena liposukce stejné tělesné oblasti na stejném pracovišti u různých pacientů odlišná?

Tato praxe není běžná na všech pracovištích, má ale zejména u rozsáhlejších výkonů své opodstatnění. Můžete ze stejné krajiny odsát u jednoho pacienta např. 3 000 ml tkáně, u jiného např. 1 200 ml. Tomuto rozdílu odpovídá i odlišná doba zákroku a spotřeba zdravotnického materiálu, která by měla být v ceně zohledněna.

Jak zjistím cenu svého zákroku?

Některá pracoviště mají svůj pevný ceník pro jednotlivé tělesné krajiny.

Jiná pracoviště mají stanoveno jen určité cenové rozmezí a konkrétní částku se dozvíte až po vyšetření a posouzení rozsahu plánované liposukce.

Je pravda, že se při liposukci v celkové anestézii nepoužívá infiltrační roztok?

Nikoli, infiltrační roztok je dnes užíván jak při tumescentní metodě, kdy je pacient při vědomí, tak při vlhké technice v narkóze.

Čím s liší infiltrační roztok u tumescentní liposukce a liposukce v celkové anestézii?

Roztok je kromě přísady místního anestetika u tumescentní liposukce zcela identický. Také množství použitého roztoku je u obou metod stehné.

Jaké jsou altnernativy liposukce?

Dobrých tělesných proporcí lze v některých případech docílit dietou v kombinaci s cíleným tělesným cvičením.


V některých případech je vhodnějším řešením dermolipektomie, např. u nadbytku na břiše je to tzv.  abdominoplastika.

"Tzv. liposukce ultrazvukem" (POZOR! : NEPLÉST S ULTRAZVUKOVOU LIPOSUKCÍ!!!)  je t.č. udávána jako nebolestivá, neinvazivní metoda "tvarování postavy". Přestože dosavadní výsledky nejsou příliš přesvědčivé a navíc zcela nepředvídatelné, dostává se metodě nebývalé mediální podpory.  Nemáte-li problém s financemi a rádi zkoušíte vše nové - byť neprověřené - neváhejte a metodu vyzkoušejte. Zeptejte se, jak se odliší efekt vlastní metody od efektu dietního a pohybového režimu, který je vedle vlastního zákroku požadován.


Lokalizované tukové nadbytky v některých oblastech ovšem nemají jinou alternativu než přijmout stávající stav jako trvalý.

Kdo určí, zda je pro mne vhodnější liposukce či dermolipektomie ?

Nezkreslenou informaci vám podá ten, kdo ovládá obě metody, t.j. erudovaný plastický chirurg.

Je tumescentní liposukce nebolestivá?

Bolestivost u liposukce nebývá výrazná. Není ovšem plnou pravdou, že tumescentní liposukce je vždy zcela nebolestivá, protože proces napouštění roztokem může vyvolávat nepříjemné tlaky, štípání až bolesti. Stejně tak odsávání při okraji umrtvené oblasti může chvílemi působit krátkodobou bolest. Velkou roli ovšem hraje individuální tolerance bolesti a u mnoha pacientů je procedura prakticky bez nepříjemností.

Jak je to s bolestí u liposukce v celkové anestézii ?

Během operace pacient nepociťuje bolesti žádné. Ty se dostavují až po operaci, a to rychleji než při užití tumescentní metody, kde postupně doznívá efekt místního anestetika. K dispozici je ovšem široká škála analgetik, které mohou bolest účinně ztlumit.
 
U obou metod však hodně záleží na rozsahu ošetřené krajiny a zejména na poměru tuku odsávaného k tuku ponechanému. Čím větší je množství odsátého tuku a čím tenčí je vrstva tuku ponechaného, tím vyšší bývá bolestivost, protože došlo zákonitě k větší traumatizaci tkání.  

Mohu hned po tumescentní liposukci navštívit s přítelkyní kavárnu, jak jsem se dočetl/a v časopise?

Po ambulantní tumescentní liposukci většina soudných pacientů míří nejkratší cestou domů. Pokud byste však uvažovali o návštěvě kavárny, doporučuji rychlou konzumaci vzhledem k přibývajícímu množství odteklé infiltrační tekutiny.

Je liposukce hrazena zdravotními pojišťovnami?

Nikoli, kosmetické výkony pojištovny nehradí.

Mám po liposukci nárok na vystavení pracovní neschopnosti?

Nemáte, pracovní volno je nutné čerpat z dovolené. 

Kdo provádí liposukci nejlépe?

Pokud uvěříte inzerátům a "popularizačním" článkům v dámských časopisech, pak to jsou zaručeně specialisté různých medicínských odborností, zaštítění kouzelným reklamním označením PLASTICKÁ CHIRURGIE.

Předpokladem požadovaného výsledku liposukce je obvykle zavedené pracoviště s dobrou pověstí.  Nejlepším doporučením jsou reference od pacientů, kteří zákrok na daném pracovišti absolvovali  a jsou spokojeni.

Kdo provádí liposukci nejhůře?

Takové pracoviště nejspíše nenajdete...

Pokud si pro Vás někde vyhradí 45 minut k celému zákroku, je dobré porovnat čas plánovaného  výkonu např. s obvyklou péčí průměrného kadeřníka...

 

 

 

 

Home liposukce.cz 

 

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie