Pigmentové névy

Synonyma: melanocytový névus, melanocytární névus, névocelulární névus

Pigmentové névy jsou nezhoubné kožní útvary různé velikosti vzniklé místním nahromaděním melanocytů, které se projevují odchylkou od normální barvy kůže.

Melanocyty jsou v kůži za normálních okolností uspořádány jednotlivě a od sebe vzdálené. Rozdíly v pigmentaci kůže jsou dány především aktivitou melanocytů, nikoli jejich distribucí. U pigmentového névu dochází ke shluku zmnožených melanocytů do tzv. hnízda.

Klinicky se pigmentové névy projevují jako skvrny či uzlíky světle hnědé až hnědočerné barvy.

Vrozené pigmentové névy

Tyto vývojové anomálie kůže jsou zakládány již během vývoje plodu tj. před narozením = tzv. “mateřská znaménka”.

Získané pigmentové névy

Zatímco vrozené névy jsou obvykle ojedinělé, získané névy jsou většinou mnohočetné, od několika desítek až po stovky útvarů. Získané névy se objevují až v dalším průběhu života, nejčastěji v období od útlého dětství do puberty, resp. do 20 let věku.

Vrozené névy mívají velikost od 1-2 cm až po rozsáhlé mnohacentimetrové plochy. Velikost získaných névů obvykle nedosahuje 2 cm.

 

Z praktického hlediska lze pigmentové névy rozdělit na dvě základní skupiny:

1. běžné pigmentové névy

Jedná se o nejčastější pigmentované kožní útvary.

Barva je hnědá, v nejrůznějších odstínech. Důležitou známkou je homogenní, stejnorodé zbarvení. Ohraničení je ostré, okraje pravidelné. Névus může být jak v úrovni okolní kůže, tak vyvýšený, příp. až do bradavičnatého vzhledu.

U běžných névů se doporučuje odstranění v místech, kde jsou mechanicky drážděny – ramínka podprsenky, plosky, kštice, obuv…

2. atypické pigmentové névy

Synonymum: dysplastické névy

Tyto útvary jsou nepravidelně probarvené, okraje nepravidelné, občasně tyto névy mohou svědit.

Riziko maligního zvratu je u těchto névů vyšší a proto by měly být excidovány.

Zvláštním typem je tzv. halo névus – jde o pigmentovaný útvar obklopený depigmentovaným lemem. V dospělosti by měl být tento centrální útvar odstraněn, protože nelze vyloučit, že ztráta přirozené pigmentace kůže v okolí je již příznakem imunitní reakce na závažné patologické změny v névu.

 

Dříve byl velice rozšířený názor, že se pigmentové projevy na kůži nesmí chirurgicky odstraňovat. Důvodem byla mylná představa, že se mají znaménka ¨nechat v klidu¨, aby z nich nevzniklo závažné onemocnění. Jde o předsudek vzniklý v minulosti pravděpodobně na základě nedobrých léčebných výsledků po excizi melanomu. Jelikož se tehdy nemocným neříkala úplná diagnóza, často se usoudilo, že pacient zemřel právě proto, že si nechal odstranit “ znaménko”. Je až s podivem, jak tento ničím nepodložený omyl dosud přetrvává.

Problematika pigmentových kožních projevů je složitá a jednoznačný návod na jejich hodnocení nelze poskytnout. Při jakýchkoli pochybách o charakteru útvaru je vhodné konzultovat dermatologa.

Každý den prodlení v chirurgické léčbě znaménka s maligním zvratem znamená snížení naděje pacienta na přežití.

 

 

Home liposukce.cz

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie