POPÁLENINY

Popálenina je poškození kůže (event. hlubších struktur) vzniklé působením nadprahových hodnot tepelné energie.

Pro obdobný destrukční účinek na tkáně se k popáleninám přiřazují i poškození chemická, poranění elektrickm proudem a působení UV záření. Méně časté je působení IČ a gama záření, radarových vln a RTG paprsků.

K termickým úrazům patří i omrzliny. Popáleninová medicína řeší i poškození
dýchacích cest zplodinami hoření či přímé popáleni dýchacích cest. 

Popálenina nastává v okamžiku, kdy absorpce tepla přesáhne možnosti místního zchlazení. Lokální ochlazování se děje prostřednictvím kapilárního krevního oběhu, který teplo rozvádí dále do organismu. Jakmile krev odváděná vlásečnicemi nestačí odvést dostetečné množství tepla, nastává místní destrukce.

Míra tepelného poškození závisí na teplotě a době působení - čím vyšší je teplota a delší doba působení, tím větší je poškození tkání. Rozsáhlé popáleniny bezprostředně ohrožují pacienta na životě, a to i při správné a okamžité lékařské pomoci. Hluboké popáleniny i při úspěšné léčbě zanechávají jizevnaté změny stigmatizující na celý zbytek života.
 
Znalost a dodržování jednoduchých preventivních zásad může těmto tragédiím zabránit.
 
 
 
 
 
 
 


Home liposukce.cz 
webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie