ZÁKLADNÍ PRINCIP LIPOSUKCE – ODSÁVÁNÍ TUKU

Liposukce je operační technika odstraňující nadbytečnou tukovou tkáň z depozit pod kůží.
Rozrušená tuková tkáň se odsává pomocí kovové kanyly malého průměru, která je napojená hadicí na přístroj vyvíjející podtlak.

Odsávání tuku
Liposukce

Podkožní tuk je odsáván z drobných nářezů opakovaným prostupem kanyly tkání, přičemž vznikají drobné tunely po odsátém tuku. Tyto tunely při správném provedení vytvářejí hustou síť, která ve svém výsledku způsobí plošné a rovnoměrné ztenčení podkožní tukové vrstvy.

V závislosti na rozsahu výkonu může být liposukce prováděna jak v místní, tak v celkové anestézii. Menší zákroky lze provádět ambulantně, rozsáhlejší výkony vyžadují hospitalizaci.  
Během následného hojení ustupuje otok, kůže nad ošetřenou oblastí se smršťuje a dochází tak k požadované tvarové změně.

Cíl liposukce

Liposukci provádíme za účelem zlepšení tělesné kontury a změny tělesných proporcí.
Nejde o metodu léčby obezity ani celulitidy.

Výsledný vzhled ovšem závisí nejen na množství a rozložení podkožního tuku, ale i na stavbě kostry a svalstva.

Proč je liposukce nejčastější estetickou operací?

Důvodem je relativně malá operační zátěž pro pacienta a především trvalý efekt procedury. Tukové buňky dospělého člověka se totiž dále nemnoží – pokud jsou jednou z vašeho těla odstraněny, nikdy již nenarostou zpět.
Další velkou výhodou liposukce je skutečnost, že na těle prakticky nezanechává viditelné známky provedené operace. Výsledné jizvičky jsou totiž velmi drobné a nepočetné. Na rozdíl od některých jiných estetických operací je dosažený vzhled zcela přirozený.
Díky tomu popularita tohoto výkonu trvale roste a počty operovaných pacientů se každým rokem zvyšují.

Liposukce však není náhražkou zdravých stravovacích návyků a dostatečné fyzické aktivity. Pokud po liposukci výrazně zvýšíte příjem kaloricky vydatné potravy, mohou zbylé tukové buňky podstatně zvětšit svůj objem a tuková vrstva se opět zvětší. Tento nárůst podkožního tuku by ale byl generalizovaný, proporce dosažené liposukcí v zásadě zůstanou zachovány.

Liposukce je všeobecně považována za bezpečnou metodu, výskyt závažných komplikací je víceméně raritní. Pokud přesto k takové příhodě dojde, je prakticky vždy spojena s neuváženě rozsáhlým výkonem a nedostatečným pooperačním zajištěním.


V anglofonních zdrojích se můžete v souvislosti s liposukcí setkat s řadou synonym :

  • liposuction
  • lipoplasty
  • suction assisted lipectomy (SAL)
  • liposculpture
  • suction lipectomy
  • suction lipoplasty

Všechny tyto termíny označují jeden a týž operační zákrok. Pokud je liposukce dále specifikována dle užité techniky, stává se terminologie pro laika poněkud nepřehlednou. Vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými technikami najdete v kapitole LIPOSUKČNÍ TECHNIKY