Po zjištění aktuálních informací o zdravotním stavu a podpisu souhlasu s výkonem dostanete premedikaci (tabletu na uklidnění), kterou necháme působit 15-20 minut.
(Premedikace není nezbytně nutná, ale nijak neškodí a usnadňuje průběh procedury, zejména máte-li ze zákroku velké obavy…)

Pak provedeme fotodokumentaci příslušných tělesných partií a na kůži zakreslíme fixem rozsah odsávání.

Vlastní zákrok probíhá vleže. Na začátku procedury ucítíte několik drobných vpichů tenkými jehlami, kterými postupně napouštíme ošetřovanou oblast. Vstřikovaný roztok může zpočátku trochu štípat či palčit, tyto pocity jsou tím intenzivnější, čím se napouští rychleji. Proto provádíme napouštění velmi pomalu a rychlost vždy přizpůsobujeme vašim pocitům. Jsou-li tyto vjemy nepříjemné, napouštění zpomalíme nebo na chvíli přerušíme. Čím více je roztoku v tkáni, tím větší je účinek anestetika a nepříjemné pocity ustupují. Fáze napouštění trvá dle snášenlivosti 1-2 hodiny a vždy si na ni vyhrazujeme dostatečný časový prostor.

Po skončení infiltrace vyčkáme na plný efekt anestetika. Tato přestávka trvá 30-40 minut. Potom prověříme dotykem špičky jehly umrtvení kůže a provedeme drobné kožní nářezy, kterými zasouváme kanylu do podkoží.

Při vlastním odsávání nemáte žádné bolesti, jenom cítíte průchod kanyly tkání. Část pacientů to vnímá jako zvláštní, trochu nepříjemný pocit, část pacientů s tím nemá žádný problém, občas to někdo komentuje jako docela příjemnou „vnitřní masáž“. Pokud by v některém místě průchod kanyly působil bolest, je možné do dané oblasti přidat další anestetikum. Fáze odsávání je oproti napouštění relativně krátká, jedna oblast obvykle trvá necelou půlhodinu.

Po skončení odsávání některých oblastí kontrolujeme symetrii odsátí ve vzpřímené poloze – jde o stehna vnitřní i vnější, kolena, bederní krajinu, hrudník a paže. Podbradek, prsa u muže a břicho takto kontrolovat potřeba není.

Jakmile se postavíte, začíná poměrně intenzivně odtékat infiltrační tekutina. Na ošetřenou oblast navlékneme kompresivní prádlo a tam, kde je to možné, obalíme oblast savou podložkou ke zmírnění prosakování oděvu.