MUDr. Vladimír Janeček

MUDr. Vladimír Janeček

Vzdělání, praxe a kvalifikace

1980-1986 lékařská fakulta Univerzity Karlovy
1986-1995 všeobecná chirurgie
1995-2005 plastická chirurgie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
2005-2018 plastická chirurgie
Pardubická krajská nemocnice
od 2005 privátní praxe
ESTEMEDICA Hradec Králové

1988 atestace I. stupně všeobecná chirurgie
2001 nástavbová atestace – plastická chirurgie
2002 licence České lékařské komory

Zahraniční stáže

1998 USA – Houston (TX), Baltimore (MD)
2007 USA – Tampa (FL)

Členství v odborných společnostech

Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP
Společnost estetické chirurgie ČLS JEP