MUDr. Vladimír Janeček

MUDr. Vladimír Janeček

Vzdělání, praxe a kvalifikace

1980-1986 lékařská fakulta Univerzity Karlovy
1986-1995 všeobecná chirurgie
1995-2005 plastická chirurgie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
2005-2018 plastická chirurgie
Pardubická krajská nemocnice
od 2005 privátní praxe
ESTEMEDICA Hradec Králové

1988 atestace I. stupně všeobecná chirurgie
2001 nástavbová atestace plastická chirurgie
2002 licence České lékařské komory

Zahraniční stáže

1998 USA – Houston, Baltimore
2007 USA – Tampa

Členství v odborných společnostech

Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP
Společnost estetické chirurgie ČLS JEP