Všechny kosmetické operace s sebou nesou po přechodnou dobu určité nepohodlí, bolesti a omezení v každodenních činnostech. Doba potřebná k zotavení je individuální jak pro různorodou hojivou schopnost organismu, tak pro odlišný rozsah výkonu.

Na rozdíl od komplikací, které jsou stavem neočekávaným, doprovodné potíže jsou po liposukčním výkonu vyjádřeny prakticky vždy.

Otok

V odsávané krajině je způsoben především traumatizací podkožní tkáně. V počátečních fázích se podílí i přítomnost neodsáté a nevstřebané podstřikové tekutiny. Největší otok můžeme pozorovat v prvním pooperačním týdnu, pak postupně ustupuje a mizí obvykle během 1-3 měsíců.

Podkožní hematomy

Modřiny vznikají v důsledku úniku krve z poraněných cév do podkožní tkáně. Pokud nedojde k ohraničenému nahromadění většího množství krve, kompletně se vstřebají do 2 týdnů.

Hematomy vznikají v různé intenzitě, výjimečně mají až „hrozivou“ temnou modrofialovou barvu, bolestivost v operované oblasti je ale stejná, ať už hematomy vzniknou či nikoli.

Medicínský význam podkožní hematomy nemají a jelikož jsou skryty pod prádlem, není potřeba jim věnovat žádnou zvláštní pozornost.

Zvláštním případem je tzv. steklý hematom, který vzniká tím, že krev z odsávané oblasti stéká podkožní tkání ve směru působení gravitace a způsobí promodrání v krajině, která nebyla operována.
Nejčastěji se vyskytuje v oblasti genitálu po liposukci břicha a v oblasti hlezen po liposukci stehen.
Jde o zcela nezávažný stav, modřina kromě vzhledu nečiní obtíže a během dvou týdnů se vstřebává.

steklý hematom po liposukci
STEKLÝ HEMATOM PO LIPOSUKCI STEHEN

Bolesti při zákroku

I když se vnímání bolesti může u jednotlivých osob lišit, většina pacientů cítí během procedury jen mírné nepohodlí.
Většina pacientů cítí při napouštění na počátku procedury určité palčení, štípání nebo tlak. Tyto nepříjemné pocity lze účinně omezit zpomalením napouštění, proto je správné vyhradit k tomu dostatečný čas. Jakmile je do podkoží vpraveno určité množství roztoku, obtíže postupně ustávají, protože již působí místní anestetiku,
Pokud při odsávání není nějaký okrsek plně umrtven, je možné přidat anestetikum, proto není správné volit rozsah liposukce takový, že už není prostor k přidání anestetika.

Pooperační bolesti

Bolest doprovází všechny pooperační stavy, ve srovnání s jinými zákroky bývá bolest po liposukci obecně menší a snesitelnější. Intenzivnější bolest bývá 1-2 dny po zákroku, ale je dobře tlumitelná analgetiky.

Během několika málo dní již odsávaná krajina spontánně nebolí, nepříjemné pocity jsou již jen při zatlačení či úderu na ošetřenou oblast a jsou srovnatelné s jakoukoli modřinou jiného původu.

Míra bolestivosti je dána jak metodou liposukce, tak rozsahem výkonu a individuální snášenlivosti.

Bolest po liposukci v místní a celkové anestézii

Po liposukci v celkové anestézii je přítomna intenzivní bolest okamžitě po probuzení a je tlumena podáním analgetika v injekční formě.

Po tumescentní liposukci jste ještě několik hodin bez bolesti, která přichází až po odeznění účinku místního anestetika. Bolestivost narůstá pozvolna a je utlumena analgetiky ve formě tablet.

Poruchy kožní citlivosti

Snížení kožní citlivosti či naopak různé nepříjemné vjemy jako brnění, svědění, palčivé pocity v odsávané krajině jsou přechodné. Ustupují s odeznívajícím otokem a s postupnou regenerací jemných nervových vláken.