Všechny užívané techniky mají základní princip společný – po zavedení kanyly do podkoží je tuková tkáň je rozrušena mechanicky, laserem či ultrazvukem, radiofrekvenční vlnou či vodním paprskem a následně je kanylou pomocí podtlaku odsáta do sběrné nádoby.

Konkrétní rozdíly mezi některými způsoby liposukce jsou do jisté míry setřelé a význam jejich rozlišení je pro pacienty spíše akademický.

KONVENČNÍ LIPOSUKCE

Suchá technika

Jde o původní metodu liposukce bez infiltrace tukové tkáně tekutinou. Absence účinku adrenalinu a nutnost užití vyšších hodnot podtlaku měly za následek nadměrné krevní ztráty a větší mechnické poškození tkání. Výsledkem byly rozsáhlé hematomy i při malém množství odsátého tuku a navíc nerovnosti, částečně i v důsledku používání silných kanyl.
Dnes se už tato metoda nepoužívá.

Vlhké techniky

Při těchto metodách se do podkožního tuku vstřikuje tekutina, která v tukové tkáni vytváří přetlak a narušuje tukové lalůčky. Užívaný roztok obsahuje přísadu adrenalinu, který stahuje cévy a tím snižuje krvácení. V tekutině může být i anestetikum.

Jednotlivé techniky (wet technika a super-wet technika) se liší množstvím použitého roztoku a pro pacienty nemá jejich rozlišení valný význam.

tumescentní technika
Tuková tkáň je infiltrována velkými objemy roztoku. Obvykle je tekutiny 2-3x více než je zamýšlený objem odsávaného tuku.
Název je odvozen od anglického slova tumescence znamenající otok, nabobtnání. Jedná se o stav podkožní tkáně na konci procesu podstřikování roztokem, kdy je podkožní tkáň roztokem napěchována tak, že je zcela tuhá. Tento postup mění konzistenci tukové tkáně a navíc vytváří v podkoží přetlak, což umožňuje efektivnější odsávání.
U tumescentní techniky roztok současně obsahuje místní anestetikum, obvykle lidocain, takže operace nevyžaduje celkovou anestézii.

LIPOSUKCE TECHNOLOGICKY SLOŽITĚJŠÍMI PŘÍSTROJI

U vibrační liposukce liposukční kanyla kmitá rychlými mikropohyby vpřed a vzad. Metodě bývá připisován snadnější průnik tukovou tkání s vyšším obsahem vaziva. Vlastní provedení ani výsledky se neliší od ostatních metod liposukce.

Radiofrekvenční liposukce slibuje vypnutí a vyhlazení pokožky, podobné výhody slibují liposukce laserová, ultrazvuková i vodní.

Prakticky o všech nových způsobech je možné se dočíst, že jde o inovativní metodu, která je šetrnější, přesnější, méně bolestivá, otoky jsou mírnější, modřiny menší, hojení rychlejší, zkrátka ze všech nejlepší.

Ve skutečnosti je každá liposukce komplexem řady individuálních faktorů (tělesná oblast, plošný rozsah liposukce, množství odsátého tuku, pružnost kůže, sklon k modřinám a otokům, práh bolestivosti, psychická kondice), které jsou natolik proměnlivé, že veškerá tvrzení o přednostech jednotlivých metod jsou především marketingovou manipulací. Neodrážejí zkušenost lékaře s danou metodou, jen opakují reklamní proklamace výrobců přístrojů.