Pro optimální efekt liposukce by měl zájemce splňovat několik důležitých předpokladů: 

 • normální tělesná hmotnost
 • tukové nadbytky omezeny na ohraničené tělesné partie
 • realistické očekávání
 • pevná, elastická kůže
 • dobrý zdravotní stav
 • emocionální vyrovnanost
 • pochopení možných rizik

vhodný adept liposukce

Místní nahromadění tukové tkáně

Liposukce má smysl tam, kde je tuková vrstva ztluštělá a tukový polštář je větší než tuková vrstva v okolí.

Liposukce a obezita

Technicky je možné odsát tukovou tkáň lidem štíhlým i obézním. Cílem liposukce je zlepšení tělesných proporcí odstraněním lokalizovaných tukových nadbytků, není tedy určena pro řešení obezity.

Kdy má tedy liposukce u obézních lidí smysl ?

I z obecně platného pravidla o liposukci a obezitě existují určité výjimky:

 • pokud se třou silná stehna o sebe, můžeme tyto obtíže liposukcí odstranit
 • odsátím výrazného podbradku můžeme zlepšit celkový dojem – lidé bez podbradku vypadají štíhlejší (vzhledem k malému objemu odsáté tkáně nezpůsobíme ukládání tuku na jiné místo)

Proč není liposukce pro obézní pacienty vhodná?

U obézních lidí by se liposukcí odsály velké objemy tukové tkáně, tuk by se pak ukládal v jiné oblasti.

liposukce neřeší obezitu
liposukce u obézní pacientky
LIPOSUKCE VNITŘNÍCH STEHEN U NADVÁHY

Pevná, elastická kůže

Vlastnosti kožního krytu do značné míry určují výsledek liposukce. Pacienti s pevnou a pružnou kůží mohou obecně očekávat lepší výsledky s hladkým kožním povrchem bez nerovností.

U pacientů s kůží, která ztratila svoji původní pružnost a pevnost, je liposukce mnohdy proveditelná, je však třeba počítat méně dokonalým výsledkem – i takový ale obvykle vede k významnému zlepšení tělesného vzhledu a tím i zvýšení sebedůvěry

Pružnost kůže se obecně zhoršuje s přibývajícím věkem – téměř vždy je ideální do 25-28 let, pak už se může zhoršovat. Významný vliv mají i genetické faktory a předchozí dlouhodobé roztažení kůže např. při obezitě či těhotenství.

Na nízkou elasticitu kůže ukazuje přítomnost četných strií. Pokud je taková kůže navíc uvolněná, nelze očekávat dobrý efekt samotné liposukce. V takovém případě je namístě uvažovat o alternativním operačním zákroku ze spektra plastické chirurgie, např. dermolipektomii, případně kombinaci obou metod.

Realistické očekávání

V možnostech liposukce je podstatné zlepšení tělesného vzhledu, nikoli však nutně dosažení dokonalosti a obecného ideálu krásy. Realistickým očekáváním se rozumí pochopení toho, co pro vás může metoda přinést.

 • liposukce neřeší obezitu, podstatný váhový úbytek od liposukce nečekejte
LIPOSUKCE TOTO NEUMÍ, FOŤÁK ANO…
 • máte-li např. celulitidu, nečekejte, že po liposukci zmizí (přestože se občas někomu opravdu zlepší)
 • je-li kůže zvlněná a s vráskami, po liposukci hladká nebude
 • máte-li velké tukové nadbytky či asymetrii, nemusí být liposukcí dokonalé symetrie dosaženo
liposukce -podvodná digitální úprava fotek
TOTO ZVLÁDNE JEN DIGITÁLNÍ ÚPRAVA…

Dobrý zdravotní stav

Dobrý zdravotní stav je základním předpokladem všech estetických operací.
Jelikož liposukce není zákrokem nezbytným, je třeba u přidružených chorob pečlivě zvážit všechna rizika.
V takových případech je nutno vhodnost operace posoudit ve spolupráci s internistou či dalším specialistou.

zdravotní stav před liposukcí

Pochopení rizik a průvodních projevů liposukce

Každá operace s sebou nese určitou míru nejistoty a rizika. Jedině podrobná znalost a pochopení možných rizik spojených s výkonem může vést k informovanému rozhodnutí o podstoupení procedury.

přínosy a rizika liposukce

Co je pooperační deprese ?

Přetrvávající nepříjemnosti v prvních týdnech po operaci a skutečnost, že se dosud nedostavil požadovaný efekt, někdy přinášejí nespokojenost a rozčarování. Tento přechodný psychický stav bývá někdy nazýván pooperační depresí. Nejedná se o psychiatrickou diagnózu, jde o označení určité rozlady spojené s pooperačními obtížemi. S ústupem obtíží a nástupem žádaného výsledku tyto problémy mizí.

Jelikož je doba hojení individuální, je dobré s touto situací počítat.

Při rozhodování o provedení zákroku je třeba vzít v úvahu další přidružené stavy, zejména: 

 • vysoký krevní tlak
 • srdeční a plicní onemocnění
 • cukrovka
 • sklon k žilní trombóze
 • poruchy srážení krve
 • lékové alergie

V těhotenství liposukci není vhodné provádět, důvodem jsou tělesné změny mateřského organismu i možné negativní účinky na plod.

Pacienti, kteří plně nevyhovují všem uvedeným podmínkám, mohou mít z liposukce rovněž markantní prospěch, musí ale počítat s méně ideálním výsledkem.

Emoční vyrovnanost

Emocionální stabilita je důležitou podmínkou bezproblémového pooperačního průběhu i uvážlivého hodnocení dosaženého výsledku ze strany pacienta.

Pokud je pacient emočně nestabilní, případně léčen pro psychiatrickou diagnózu, měl by být jakýkoli kosmetický zákrok opravdu důkladně zvažován, nejlépe po konzultaci s psychologem, případně s psychiatrem.
Je potřeba mít na paměti, že sebelépe provedená kosmetická operace nevyřeší neurovnané partnerské vztahy či jiné osobní problémy.

Při zvažování liposukce se řiďte především vlastním úsudkem a osobním hodnotovým žebříčkem, nepodléhejte tlaku dalších osob. Názory vašeho okolí by neměly mít větší váhu než jen poradní.

Vážnou námitkou k provedení operace by však měl být zásadní nesouhlas partnera s plánovaným zákrokem. Zejména muži oceňují některé tělesné partie podle svých osobních preferencí a zákrok na partnerce mohou hodnotit negativně, ačkoli z pohledu ženy je výsledek výborný. Zamýšlený zákrok tedy se svým partnerem konzultujte a postupujte ve shodě s ním.

Každá operace s sebou nese určitou míru nejistoty a rizika. Jedině podrobná znalost a pochopení možných rizik spojených s výkonem může vést k informovanému rozhodnutí o podstoupení procedury. Nedostatečná komunikace mezi chirurgem a zájemcem o liposukci může vést k nespokojenosti a zklamání všech zúčastněných.