Pro optimální efekt liposukce by měl zájemce splňovat několik důležitých předpokladů: 

 • normální tělesná hmotnost
 • tukové nadbytky omezeny na ohraničené tělesné partie
 • realistické očekávání
 • pevná, elastická kůže
 • dobrý zdravotní stav
 • emocionální vyrovnanost
 • pochopení možných rizik

Místní nahromadění tukové tkáně

Liposukce má smysl tam, kde je tuková vrstva ztluštělá a tukový polštář je větší než tuková vrstva v okolí.

Liposukce a obezita

Technicky je možné odsát tukovou tkáň lidem štíhlým i obézním. Cílem liposukce je zlepšení tělesných proporcí odstraněním lokalizovaných tukových nadbytků, není tedy určena pro řešení obezity.

Kdy má tedy liposukce u obézních lidí smysl ?

I z obecně platného pravidla o liposukci a obezitě existují určité výjimky:

 • pokud se třou silná stehna o sebe, můžeme tyto obtíže liposukcí odstranit
 • odsátím výrazného podbradku můžeme zlepšit celkový dojem – lidé bez podbradku vypadají štíhlejší (vzhledem k malému objemu odsáté tkáně nezpůsobíme ukládání tuku na jiné místo)

Proč není liposukce pro obézní pacienty vhodná?

U obézních lidí by se liposukcí odsály velké objemy tukové tkáně, tuk by se pak ukládal v jiné oblasti.

LIPOSUKCE VNITŘNÍCH STEHEN U NADVÁHY

Pevná, elastická kůže

Vlastnosti kožního krytu do značné míry určují výsledek liposukce. Pacienti s pevnou a pružnou kůží mohou obecně očekávat lepší výsledky s hladkým kožním povrchem bez nerovností.

U pacientů s kůží, která ztratila svoji původní pružnost a pevnost, je liposukce mnohdy proveditelná, je však třeba počítat méně dokonalým výsledkem – i takový ale obvykle vede k významnému zlepšení tělesného vzhledu a tím i zvýšení sebedůvěry

Pružnost kůže se obecně zhoršuje s přibývajícím věkem – téměř vždy je ideální do 25-28 let, pak už se může zhoršovat. Významný vliv mají i genetické faktory a předchozí dlouhodobé roztažení kůže např. při obezitě či těhotenství.

Na nízkou elasticitu kůže ukazuje přítomnost četných strií. Pokud je taková kůže navíc uvolněná, nelze očekávat dobrý efekt samotné liposukce. V takovém případě je namístě uvažovat o alternativním operačním zákroku ze spektra plastické chirurgie, např. dermolipektomii, případně kombinaci obou metod.

Realistické očekávání

V možnostech liposukce je podstatné zlepšení tělesného vzhledu, nikoli však nutně dosažení dokonalosti a obecného ideálu krásy. Realistickým očekáváním se rozumí pochopení toho, co pro vás může metoda přinést.

 • liposukce neřeší obezitu, podstatný váhový úbytek od liposukce nečekejte
LIPOSUKCE TOTO NEUMÍ, FOŤÁK ANO…
 • máte-li např. celulitidu, nečekejte, že po liposukci zmizí (přestože se občas někomu opravdu zlepší)
 • je-li kůže zvlněná a s vráskami, po liposukci hladká nebude
 • máte-li velké tukové nadbytky či asymetrii, nemusí být liposukcí dokonalé symetrie dosaženo
TOTO ZVLÁDNE JEN DIGITÁLNÍ ÚPRAVA…

Dobrý zdravotní stav

Dobrý zdravotní stav je základním předpokladem všech estetických operací.
Jelikož liposukce není zákrokem nezbytným, je třeba u přidružených chorob pečlivě zvážit všechna rizika.
V takových případech je nutno vhodnost operace posoudit ve spolupráci s internistou či dalším specialistou.

Pochopení rizik a průvodních projevů liposukce

Každá operace s sebou nese určitou míru nejistoty a rizika. Jedině podrobná znalost a pochopení možných rizik spojených s výkonem může vést k informovanému rozhodnutí o podstoupení procedury.

Co je pooperační deprese ?

Přetrvávající nepříjemnosti v prvních týdnech po operaci a skutečnost, že se dosud nedostavil požadovaný efekt, někdy přinášejí nespokojenost a rozčarování. Tento přechodný psychický stav bývá někdy nazýván pooperační depresí. Nejedná se o psychiatrickou diagnózu, jde o označení určité rozlady spojené s pooperačními obtížemi. S ústupem obtíží a nástupem žádaného výsledku tyto problémy mizí.

Jelikož je doba hojení individuální, je dobré s touto situací počítat.

Při rozhodování o provedení zákroku je třeba vzít v úvahu další přidružené stavy, zejména: 

 • vysoký krevní tlak
 • srdeční a plicní onemocnění
 • cukrovka
 • sklon k žilní trombóze
 • poruchy srážení krve
 • lékové alergie

V těhotenství liposukci není vhodné provádět, důvodem jsou tělesné změny mateřského organismu i možné negativní účinky na plod.

Pacienti, kteří plně nevyhovují všem uvedeným podmínkám, mohou mít z liposukce rovněž markantní prospěch, musí ale počítat s méně ideálním výsledkem.

Emoční vyrovnanost

Emocionální stabilita je důležitou podmínkou bezproblémového pooperačního průběhu i uvážlivého hodnocení dosaženého výsledku ze strany pacienta.

Pokud je pacient emočně nestabilní, případně léčen pro psychiatrickou diagnózu, měl by být jakýkoli kosmetický zákrok opravdu důkladně zvažován, nejlépe po konzultaci s psychologem, případně s psychiatrem.
Je potřeba mít na paměti, že sebelépe provedená kosmetická operace nevyřeší neurovnané partnerské vztahy či jiné osobní problémy.

Při zvažování liposukce se řiďte především vlastním úsudkem a osobním hodnotovým žebříčkem, nepodléhejte tlaku dalších osob. Názory vašeho okolí by neměly mít větší váhu než jen poradní.

Vážnou námitkou k provedení operace by však měl být zásadní nesouhlas partnera s plánovaným zákrokem. Zejména muži oceňují některé tělesné partie podle svých osobních preferencí a zákrok na partnerce mohou hodnotit negativně, ačkoli z pohledu ženy je výsledek výborný. Zamýšlený zákrok tedy se svým partnerem konzultujte a postupujte ve shodě s ním.

Každá operace s sebou nese určitou míru nejistoty a rizika. Jedině podrobná znalost a pochopení možných rizik spojených s výkonem může vést k informovanému rozhodnutí o podstoupení procedury. Nedostatečná komunikace mezi chirurgem a zájemcem o liposukci může vést k nespokojenosti a zklamání všech zúčastněných.