Celkové množství odsáté tukové tkáně podává jistou představu o efektu operace, žádoucí výsledek liposukce je ale určen dalšími faktory

  • vyváženými tělesnými proporcemi
  • výslednou tělesnou konturou
  • nepřítomností hrbolů, propadlin a jiných nerovností

Množství odsátého tuku nelze před operací přesně určit, můžeme jej pouze přibližně odhadovat.
Liposukce se totiž neukončuje po odčerpání stanoveného objemu tuku, ale až po dosažení optimálního tvarového výsledku.

Někdy se proto uvádí, že úspěch liposukce není dán tukem odsátým, nýbrž tukem, který v ošetřované oblasti zůstává.

Odsátý obsah není jen tuk

Odsátá směs obsahuje kromě tuku i tumenscentní roztok s příměsí krve.

Z pohledu pacienta je zajímavější údaj o vlastním tuku – čím více tuku je odstraněno, tím výraznější efekt zákroku lze očekávat.

Z medicínského pohledu je neméně důležité celkové množství odsátého obsahu – podává informaci o zátěži organismu celkovou náloží tekutin, příp. i anestetika.

liposukce-odsátý tuk a tumescentní roztok
liposukce – odsátá tuková tkáň

Sledování odsávaného množství má důležitý praktický význam pro zajištění symetrie u liposukce párových oblastí.
Měření objemu odsáté tkáně má zásadní význam pro bezpečnost zákroku při tzv. velkoobjemových liposukcí. 

Velkoobjemová liposukce

Velkoobjemová liposukce není jednoznačně definována, nejčastěji se tak označuje odsátí celkového objemu tuku, roztoku a krve v objemu 5 000 ml a více.

V našich podmínkách nejsou takové zákroky časté, podstatná část pacientů totiž nepotřebuje odstranit více než 3 000 ml.

Přestože jsou i tyto velké výkony většinou prováděny úspěšně, riziko komplikací se poněkud zvyšuje

  • procedura trvá déle a zvyšuje se tak možnost prochladnutí
  • zvětšuje se krevní ztráta
  • stoupá riziko embolie

Komplikovaný průběh pak může v krajním případě vést až k úmrtí pacienta.

Celosvětově jde o několik případů na několik set tisíc každoročně provedených liposukcí. Právě tato úmrtí byla často spojena s rozsáhlými výkony.

rizika liposukce, ilustrační foto

Pokud je nutné odsát větší objem tuku, pak je dobrým řešením pro zodpovědného operatéra i soudně uvažujícího pacienta rozložit požadovanou redukci tuku do dvou či více operací.

Určitou výhodou takové vícedobé liposukce je i možnost případné tvarové korekce předchozího zákroku.

Liposukce – bezpečnost zákroku

Podle některých názorů neurčuje bezpečnost operace odsávané množství, nýbrž rozsah tělesného povrchu, který je liposukcí ošetřen.

Bezpečnou hranicí je pak udáván rozsah 10% tělesného povrchu.
(Jednomu procentu tělesného povrchu přitom odpovídá zhruba obrys ruky pacienta.)

Jelikož liposukce je procedura kosmetická, není nezbytná.
Lehkomyslně riskovat závažné komplikace ve snaze o heroické výkony je nerozumné a nezodpovědné.