Odtékání roztoku

Již v průběhu operace a bezprostředně po ní vytéká z kožních incizí část infiltračního roztoku. Jde o tekutinu, která nebyla odsáta liposuktorem a dosud se nevstřebala dále do organismu. Mírné zbarvení roztoku krví je zcela normálním doprovodným jevem a není třeba se jakkoli znepokojovat. Do druhého dne odtékání roztoku ustává a jen výjimečně může ještě druhý den nějaká ranka mírně sáknout.

V některých případech naopak roztok po liposukci prakticky nevytéká, ani tato situace vás nijak neohrožuje, protože použitá dávka anestetika je vždy v doporučeném, bezpečném rozmezí. Tekutina se v těchto případech vstřebá v průběhu následujících dní či týdnů.

Zbylá tekutina v těle zůstává ve formě otoku a ten přetrvává nejméně dva týdny. Čím více tkáně se tenkou kanylou odsávalo, tím déle byla podkožní tkáň traumatizována a tomu pak odpovídá traumatický otok. Je proto nesmyslné připisovat jakémukoli typu liposukce zázračný průběh bez otoků, vždy závisí na množství odsátého tuku a individuální hojivé schopnosti.

Bolest

Bolest po tumescentní liposukci přichází pozvolna až po několika hodinách, tak jak ustupuje účinek anestetika. Když začne být bolest nepříjemná, utlumíte ji analgetikem, které dostačuje v tabletové formě.
Po liposukci v celkové anestézii je bolest okamžitá a intenzivní, vyžaduje okamžité podání analgetika v injekční formě.

Výraznější bolesti jsou první 2-4 dny, snášejí se ale při analgetické léčbě dobře. Po týdnu již spontánní bolest není, ošetřená oblast zabolí jen při silnějším stlačení nebo úderu, po dvou týdnech už je oblast nebolestivá.

Tělesná teplota

Druhý (příp. ještě další) den po zákroku bývá zvýšená teplota, která je normální reakcí na operační zákrok a není třeba se jí obávat.
Naopak stoupající teplota v dalších dnech v kombinaci se zvětšující se bolestivostí by mohla být známkou zánětu a takový stav je třeba neprodleně konzultovat s operatérem.

Hematomy

Intenzita a rozsah hematomů bývají individuální, většinou jsou nevýrazné. Praktický dopad hematomy nemají, bolesti jsou stejné s modřinami i bez nich. I když někdy vypadají hrozivě, jsou skryty pod liposukčním prádlem a do dvou týdnů se obvykle vstřebají.

Denní režim a návrat do zaměstnání

Několik prvních dní pacienti zůstávají v relativním fyzickém klidu a fyzickou zátěž pomalu zvyšují.

Návrat do zaměstnání závisí na profesi a individuálních faktorech (vnímání bolesti, motivace…). U pacientů s menší fyzickou zátěží lze počítat s návratem 3.- 4. den po operaci, u manuálně pracujících o několik dní později.

Sportovní aktivity

Dokud je potřeba nosit elastické prádlo (= dokud je v ošetření tkáni otok), je třeba vyloučit nadměrnou fyzickou zátěž příslušné tělesné partie.

Především vadí sporty, u kterých dochází k prudkému smrštění příslušných svalů.
Po liposukci stehen se tedy nedoporučuje běhat, není ani vhodná jízda na kole, zatímco chůze je povolena bez větších omezení, protože chůzí svaly nejsou tolik namáhány.

Efekt zákroku

Proces hojení je postupný a zotavování individuální.

Částečné, ale přesto podstatné zlepšení kontury lze u většiny pacientů pozorovat již během prvního týdne po operaci. Větší část pooperačního otoku ustupuje do 7-10 dní.

Definitivní výsledek většina pacientů uvidí během 2-3 měsíců, velmi výjimečně je konečný stav patrný až 6 měsíců po operaci.

DOKUD V OŠETŘENÉ OBLASTI HMATÁTE ZATVRDLINY, KTERÉ JSOU PŘI STISKNUTÍ CITLIVÉ, NENÍ TŘEBA SE ZNEPOKOJOVAT – JEDNÁ SE O OTOK, KTERÝ ZMĚKNE A VSTŘEBÁ SE.

Stravovací návyky

Po liposukci není nutné držet žádné speciální diety, stačí jen neměnit dosavadní způsob stravování.

Pokud zásadně nezhoršíte své dosavadní stravovací zvyklosti a pohybovou aktivitu, bude pozitivní změna vašeho vzhledu trvalá.

Liposukcí nejde odsát 100% tukových buněk, ani to není jejím cílem. Jelikož jsou zbylé tukové buňky nadále schopny přijímat přebytečný tuk, může se v případě přejídání a omezení pohybu tuková vrstva opět vrátit.

Doporučují se i různé formy masáží, které urychlují odeznívání otoku.

Jizvičky po incizích bývají červené nejméně 3 měsíce. Dokud jizvy nevyblednou, nesmí se opalovat, protože by zpigmentovaly.