Na konci zákroku

Po skončení odsávání na příslušnou tělesnou oblast navlékneme kompresivní prádlo a obalíme ji savými plenami, abychom zabránili okamžitému prosáknutí oděvu. Kompres si můžete přivézt svůj, nebo si zakoupit od nás.

Po tumescentní liposukci se cítíte normálně, řadu hodin nejsou žádné bolesti ani jiné problémy. Jedinou obtíží je odtékání tumescentní tekutiny, která je vždy zabarvená krví.

Po kontrole krevního tlaku a dalších parametrů vám sdělíme veškeré pokyny a předáme zprávu, ve které jsou tyto pokyny v písemné formě. Na akutní období od nás dostanete potřebná analgetika a náhradní savé podložky.

Doprava domů

Ideální je zajistit si odvoz autem druhou osobou.

Odjet hromadnou dopravou je sice možné, ale vzhledem k pokračujícímu odtékání tumescentní tekutiny poněkud problematické.

Zcela nevhodné je odjet domů jako řidič, ačkoli někteří pacienti se takto navzdory poučení sami odvezli. (V těchto případech není možné před zákrokem podat léky na zklidnění, protože snižují schopnost řízení vozidla.)

Nemáte-li možnost odvozu a bydlíte daleko, je možné si zajistit v Hradci nocleh v hotelu či penzionu a odjet domů druhý den po zákroku, kdy už roztok neodtéká.

Následné kontroly

Drobné ranky většinou nešijeme a stehy tudíž není třeba odstraňovat. Pokud byly stehy použity, je třeba je odstranit 5.-7. den po zákroku. Máte-li to do Hradce daleko, je možné požádat o vytažení např. praktického lékaře v místě bydliště.

Klienti v přijatelné dojezdové vzdálenosti jsou zváni ke kontrole v období předpokládaného ukončení nošení kompresivního prádla.
Ti z větší vzdálenosti mají možnost stav konzultovat mailem a na kontrolu by přijeli jen v případě, že by zákrok nedopadl podle jejich představ.

(jste-li s výsledkem liposukce spokojeni, považujeme za zbytečné jezdit (např.200 km), abyste nám to sdělili…)

Kontrola v případě neočekávaných obtíží

Po zákroku jste poučeni o předpokládaném pooperačním průběhu a dostanete kontaktní telefonní číslo, na kterém můžete kdykoli váš stav dle potřeby konzultovat.

Hodnocení výsledku liposukce

Po liposukci některých tělesných oblastí (např. vnitřní a zevní stehna) je určitý tvarový rozdíl vidět již krátce po zákroku, přestože v dané oblasti je ještě velké množství tumescentního roztoku.
Jiné tělesné partie (např. břicho) jsou po zákroku vzhledem k přítomnosti tekutiny prakticky stejné a mohou působit dojmem, že liposukce žádný efekt nepřinesla.

Jak otok v průběhu dnů a týdnů ustupuje, efekt zákroku je čím dál více patrný.

Dokud je ošetřovaná oblast tužší než okolí, případně se zatvrdlinami, a na tlak bolestivá či citlivá, nemá smysl přemýšlet, zda to je konečný stav, protože tam přetrvává otok. K hodnocení definitivního výsledku je třeba vyčkat, až bude celá oblast měkká, jako by žádný zákrok neproběhl.

To samé platí u liposukce párových oblastí, kdy se jedna strana jeví objemnější než druhá – z jedné strany mohl roztok odtékat více než z druhé a k výsledné symetrii dojde až později.