POLOPRAVDY, MÝTY A NESMYSLY

„Díky přesnosti a šetrnosti mikrotenkého vlákna umí naše liposukce kromě klasických partií jako například bříško, boky, stehna či záda, ošetřovat i drobnější lokality jako paže, kolena, faldíky pod zadečkem nebo podbradek.“

Všechny tyto oblasti umí efektivně ošetřit každý typ liposukce.
Toto manipulativní tvrzení má vbudit dojem, že je liposukce daného pracoviště lepší než ostatní.

„Laserová a ultrazvuková liposukce je vůči tělu šetrnější. Po zákroku dochází jen k omezené tvorbě modřin a otoků, pokožka se navíc sama přihojí k podkoží.“

Jak se dá kvantifikovat „omezená“ tvorba modřin a otoků, když je průběh u každého jedince individuální? Takovou charakteristiku lze přiřadit každnému typu liposukce…

Pokožka se „sama“ přihojí po jakékoli liposukci, jak by to ostatně mělo být jinak…

Tvrzení se snaží vzbudit dojem, že obě metody jsou podstatně lepší, ačkoli tvorba modřin a otoků závisí hlavně na rozsahu zákroku, tělesné oblasti a individuální dispozici.

„Nejlepší výsledky liposukce jsou s použitím nejmodernějších technologií.“

Přestože liposukce prošla dlouhým vývojem, klasická tumescentní liposukce si stále udržuje svou pozici, zatímco efekt moderních metod není tak přesvědčivý, jak tvrdí propagační materiály

laserová liposukce - nerovnosti

Efekt laserové liposukce
Na obrázku vidíte výsledek laserové liposukce, která údajně kůži vyhlazuje…

  • Dílčí zlepšení po zákroku je obdobné jako u klasické tumescentní liposukce.
  • Zásadní rozdíl však není ve vyhlazení povrchu kůže, ale ve způsobu nasvícení při fotografování – snímek vlevo je s osvětlením shora, takže hrbolky vytvářejí stíny a kůže tak vypadá hrbolatější, snímek vpravo pak má nasvícení přímé, tedy bez stínů…

„Po laserové liposukci jsou minimální nebo nejsou žádné otoky.“

Pak se ale dozvíte, že se má 6 týdnů po operaci ošetřená oblast válečkovat ke zmenšení liposukčních otoků…

„Radiofrekvenční liposukci dávají klienti přednost kvůli její šetrnosti. Navíc zaručuje jednotné tvarování, protože dokáže lépe lokalizovat a koncentrovat energii“

  • klienti příliš netuší, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými druhy liposukcí a pokud něčemu dávají přednost, jsou to reklamní tvrzení
  • jednotné tvarování neexistuje, každý má do jisté míry individuální distribuci tukové tkáně

„Bolest po liposukci je nesnesitelná“

Kruté bolesti bývaly kdysi po tzv. suché liposukci, kdy docházelo k silnému krvácení a v podkoží vznikaly rozsáhlé hematomy. Suchá liposukce už se dnes neprovádí ani v Zemi, kde zítra již znamenalo včera…

„Ultrazvuk působí výhradně na rozbití tukových buněk bez toho, aby narušoval okolní tkáně. Tím eliminuje vznik pooperačních modřin a otoků, čímž se příjemně zkracuje doba zotavování oproti klasické liposukci,“ říká šéflékař kliniky „XY“

  • pokud by ultrazvuk působil jen na tukové buňky a nepůsobil na okolní tkáně, nemohl by příznivě působit na vazivo kolem buněk, a tak by nemohl zlepšovat pružnost kůže a její vyhlazení …
  • jestli někdo tvrdí, že po ultrazvukové liposukci nevznikají modřiny a otoky, má problém s pravdomluvností nebo v životě takovou liposukci neprováděl

U klasické liposukce v celkové anestézii hrozí díky většímu podtlaku větší zhmoždění.

Invenzita podtlaku se reguluje podle potřeby u každého typu liposukce. Míra zhmoždění závisí na individuálním charakteru tukové tkáně a době, po kterou je nutné potřebné množství tuku odsávat. (velký objem tuku odsávaný tenkou kanylou vyžaduje více průniků kanylou tukovou tkání a zákonitě tedy větší traumatizaci)
Podtlak má na pohmožění mnohem menší vliv než potřebná doba odsávání.

„Neinvazivní liposukce je šetrná metoda, která umožňuje dosahovat žádoucích výsledků bez modřin a nerovností, které jsou typické pro operativní (invazivní) ošetření. „

  • liposukce = odsávání tuku a tedy je vždy invazivní, neinvazivní procedury nejsou liposukcí
  • modřiny se po liposukci dočasně objevují, nerovnosti výjimečně mohou zůstat. Rozhodně ale nejde o typické atributy
  • dosahování žádoucích výsledků neinvazivních procedur nemá cenu komentovat, bylo by to víceméně o ničem

„Výhodou Slim lipo je až o 79% lepší a rychlejší hojení v porovnání se staršími typy liposukcí. „

Je zarážející, jak někdo dokáže v oblasti estetické medicíny fabulovat. To už je pravdivější tvrzení o novém, již třicet let stále novém Jaru… (ten snad může být nový, byl-li nedávno vyrobený)

„Zmražení u kryolipolýzy nastartuje proces přirozeného odumírání tukových buněk. “

Žádné přirozené odumírání tukových buněk neexistuje. Tukové buňky ve vašem těle jsou životné a odumírat mohou jen vnějším zásahem, např. popálením, mechanickým poškozením, působením chemických látek, infekce apod., rozhodně ale nejde o přirozený proces.

“ Při klasické liposukci se tukové buňky z těla vytrhávají, což je jednak celkem bolestivé a navíc to poškozuje tkáně.“

Při každé liposukci se užívá nějaký typ znecitlivění, takže odsávání je při správném provedení nebolestivé.

Napuštením tukové tkáně roztokem se změní její konzistence, což odsávání značně usnadňuje. Chcete-li mít představu, jakou silou jsou buňky „vytrhávány“, uvařte si šodó a nasajte ho brčkem. (na talíři vám zůstane „potrhaný pudink“…)