NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ ZPŮSOBY ANESTÉZIE

Tumescentní technika

Při tumescentní metodě je užito velmi zředěného roztoku místního anestetika. Využívá se poznatku, že se anestetikum díky účinku adrenalinu z tukové tkáně vstřebává do krevního oběhu velmi pomalu a tak přípustné hladiny anestetika v krvi nejsou překročeny.
Druhou výhodou je skutečnost, že díky pomalému vstřebávání místní anestetikum v cílové oblasti působí dlouhodobě. Nevýhodou tumescentní techniky jsou nepříjemné pocity při rychlém vstřikování tekutiny do podkoží, proto je nutné vyhradit si na napuštění dostatečný časový prostor a rychlost infiltrace vždy přizpůsobit individuální toleranci.

Celková anestézie (narkóza)

Veškeré bolestivé vjemy jsou v narkóze díky ztrátě vědomí zcela eliminovány. Potlačení bolesti je však omezeno jen na dobu operace, po probuzení je nutno ihned podat analgetika.
Celková anestézie je pro některé nemocné příjemnější, jiní pacienti mají naopak z narkózy strach a preferují liposukci tumescentní.
Jelikož se do infiltrační tekutiny nepřidává anestetikum, může se ošetřit větší oblast než při liposukci tumescentní.

Prakticky ve všech operačních oborech jde o nejčastěji užívaný způsob anestézie, nese s sebou ovšem určitá zdravotní rizika. Operace bývá také dražší a je nutná hospitalizace do druhého dne.

VÝJIMEČNĚ UŽÍVANÉ ZPŮSOBY ANESTÉZIE

Místní anestézie

Liposukce velmi malého rozsahu může být provedena v místní anestézii, tj. ošetřovaná oblast kůže a podkožní tkáně je infiltrována roztokem místního anestetika běžné koncentrace. Využití je možné jen u liposukce velmi malého rozsahu, jako je např. korekce nadbytku podkožního tuku v okraji jizvy po abdominoplastice.

Analgosedace

Mezistupněm mezi tumescentní technikou a celkovou anestézií  je užití wet techniky doplněné tzv. sedací. Pacient není v narkóze, je utlumen, pospává.
Podle potřeby jsou v průběhu zákroku nitrožilně podávána analgetika nebo tlumící léky k zamezení nepříjemných pocitů. V průběhu zákroku lze pacienta probudit a vyzvat k potřebné spolupráci, např. k otočení na druhý bok. Kromě chirurga je k zákroku potřebný anesteziolog a v praxi se tento způsob téměř nevyužívá.