Jak dlouho se nosí kompresivní prádlo ?

Potřebná doba je do jisté míry individuální, liší se také dle tělesné oblasti.

Kompresivní prádlo je třeba nosit tak dlouho, dokud je v odsávané oblasti otok, tzn. tkáň je na smačknutí tužší než normální tuk a tlak na tuto tkáň vyvolává nepříjemné pocity.

Udávaná doba se velmi různí a ten, kdo chce přilákat nové zájemce, obvykle udává dobu kratší než odpovídá realitě.

Co dělat, když na konci doporučené doby nošení kompresu je tkáň stále oteklá?

Kompresní prádlo je třeba nosit dále, do změknutí tkáně. Rychlejší vstřebávání otoku lze podpořit lymfodrenážemi.

Jsou po liposukci potřebné lymfodrenáže?

Manuální lymfodrenáž do jisté míry může vstřebávání otoku urychlit, zásadní rozdíl mezi hojením s lymfodrenážemi nebo bez nich ale není. Lymfodenáže po liposukci tedy nutné nejsou, obvykle stačí „odnosit“ potřebnou dobu kompesivní prádlo.
Jednoznačně doporučit lze lymfatickou drenáž jen ve vzácných případech atypického přetrvávání otoku.

Je možné provést liposukci při menstruaci?

Liposukci je vhodné plánovat mimo menses, pokud ale menstruace neplánovaně přijde, není průběh tumescnentní liposukce ani pooperační stav odlišný.

Jaká je cena liposukce?

Ceny liposukce se na různých pracovištích obvykle liší, někdy i výrazně. Je to dáno jednak náklady spojenými se zákrokem (materiálové, personální, časové, přístrojové apod.), jednak mírou zisku, kterou si do určité výše může pracoviště stanovit dle svého rozhodnutí.

Pokud chcete porovnat ceny jednotlivých pracovišť, uvědomte si, že některé kliniky udávají cenu vlastního zákroku zvlášť a musíte připočítat poplatek za anestézii, hospitalizaci, prádlo a konzultaci. Výsledná částka se pak dost liší od udávané ceny „za liposukci“.

Je tumescentní liposukce bolestivá?

Bolestivost u liposukce nebývá výrazná. Není ovšem plnou pravdou, že tumescentní liposukce je vždy zcela nebolestivá, protože proces napouštění roztokem může vyvolávat nepříjemné tlaky, štípání až bolesti. Stejně tak odsávání při okraji umrtvené oblasti může chvílemi působit krátkodobou bolest. Velkou roli ovšem hraje individuální tolerance bolesti a aktuální psychická kondice, u většiny pacientů je procedura prakticky bez nepříjemností

Může být u zákroku přítomen partner či kamarádka ?

Nikoli, z hygienických i dalších důvodů to není možné.

Je možné dva týdny po liposukci provozovat vrcholový sport?

Ano, šachy a lukostřelba jsou bez problémů. I šachista však po liposukci hýždí na nějaký čas omezuje trénink…

Odpovídá cena liposukce množství odsátého tuku?

Částečně ano, při liposukci rozsáhlejší oblasti se obvykle odsaje více tukové tkáně. Problematické oblasti a malé rozsahy jsou ovšem relativně dražší, protože některé nákladové položky jsou u velké i malé liposukce totožné. Na našem pracovišti stanovujeme cenu dle příslušné oblasti, protože nároky na čas a materiál jsou srovnatelnější než zohledňovat, kolik tuku se odsálo.

Je lepší počkat s liposukcí břicha až po dětech ?

Naopak, dlouhodobé roztažení kůže zhoršuje pružnost kůže a ta se po liposukci už nemusí vyhladit. Čím dříve v dospělosti na liposukci půjdete, tím lepší výsledek můžete očekávat.

V kterém ročním období je nejlepší liposukci podstoupit?

Hlavní sezónou liposukce jsou podzim, zima a časné jaro, protože v teplých měsících je v kompresivním prádle nepříjemné teplo. Nicméně liposukce se provádějí celoročně, protože hojení je průběhu celého roku víceméně stejné (s výjimkou nejteplejších dní, kdy je větší sklon k otokům).

Čím se liší infiltrační roztok u tumescentní liposukce a liposukce v celkové anestézii?

Roztok je kromě přísady místního anestetika u tumescentní liposukce zcela identický. Také množství použitého roztoku je u obou metod shodné.

Užívají se při tumescentní liposukci jiné kanyly než při liposukci v narkóze?

Ačkoli se na internetu stále můžete dočíst, že v celkové anestézii se používají silné, tlusté kanyly, které zanechávají nerovnosti, skutečnost je taková, že již téměř dvacet let se průměr kanyl při obou způsobech liposukce neliší a používají se jen kanyly tenké.

Jaké jsou altnernativy liposukce?

Dobrých tělesných proporcí lze v některých případech docílit dietou v kombinaci s cíleným tělesným cvičením.

V některých případech je vhodnějším řešením dermolipektomie, např. u nadbytku na břiše je to tzv.  abdominoplastika.

„Tzv. neinvazivní liposukce jsou v současnosti propagovány jako nebolestivé, šetrné metody „tvarování postavy“. Přestože výsledky jsou nepřesvědčivé a navíc zcela nepředvídatelné, dostává se metodám bohaté marketingové podpory.
Nemáte-li problém s financemi a rádi zkoušíte vše nové – byť neprověřené – neváhejte a metodu vyzkoušejte.
Rada: Ptejte se, jak se odliší efekt vlastní metody od efektu dietního a pohybového režimu, který je vedle vlastního zákroku požadován.


Lokalizované tukové nadbytky v některých oblastech ovšem nemají jinou alternativu než přijmout stav jako trvalý.

Kdo určí, zda je pro mne vhodnější liposukce nebo dermolipektomie?

Nezkreslenou informaci vám podá ten, kdo ovládá obě metody, t.j. erudovaný plastický chirurg.

Zlepšuje liposukce celulitidu?

Liposukce není metoda k léčbě celulitidy. Občas ke zlepšení po liposukci dochází, ale není možné to přislíbit.

Je možné udělat liposukci dětem?

Technicky by to možné bylo, ale jelikož se u dětí tukové buňky mohou množit, tukové nadbytky by znovu narostly. Proto se v našich podmínkách liposukce provádí až po dosažení 18 let věku.

Chodí na liposukce i muži?

Ano, ale v mnohem menším procentu. Muži si nechávají odsát podbradek, prsa, břicho a boky, jiné oblasti jen výjimečně.

Kdy je možné po liposukci cestovat letadlem ?

Kratší lety po Evropě je možné absolvovat druhý nebo třetí den po liposukci. Vícehodinové zaoceánské lety je vhodné o několik dní odložit kvůli vyššímu riziku trombózy. Pokud by odklad nebyl možný, je vhodné preventivní zajištění nízkomolekulárním heparinem.

Jaký je úbytek na váze po liposukci?

Váha se po liposukci zásadně nemění, zpočátku může být kvůli otoku dokonce o něco vyšší než před liposukcí. Tuková tkáň má relativně nízkou hustotu, jeden litr tkáně váží méně než jeden kilogram. Zatímco váhovou změnu nemusíte zaznamenat, změnu tělesných proporcí jistě ano.

Co se stane, když po liposukci ztloustnu ?

K tomu může dojít, pokud zhoršíte své stravovací a pohybové zvyklosti. Tuková vrstva sice zesílí, ale proporce zůstanou zachovány.
Můžete sice přibrat i v oblasti, která byla odsávána, ale přírůstek tukového polštáře bude podstatně menší než kdyby liposukce neproběhla.

Která metoda liposukce je nejlepší ?

Pročtete-li internet, zjistíte, že nejlepší je každá, kterou právě vidíte na monitoru …

Dle našeho názoru na použité technologii nezáleží a nejpodstatnějším faktorem je posouzení vhodnosti liposukce a způsob, resp. kvalita jejího provedení.

Jak je to s bolestí u liposukce v celkové anestézii ?

Během operace pacient nepociťuje bolesti žádné. Ty se dostavují až po operaci, a to rychleji než při užití tumescentní metody, kde postupně doznívá efekt místního anestetika. K dispozici je ovšem široká škála analgetik, které mohou bolest účinně ztlumit.   

U obou metod však hodně záleží na rozsahu ošetřené krajiny a zejména na poměru tuku odsávaného k tuku ponechanému. Čím větší je množství odsátého tuku a čím tenčí je vrstva tuku ponechaného, tím vyšší bývá bolestivost, protože došlo zákonitě k větší traumatizaci tkání.

Je možné liposukci příslušné oblasti opakovat?

Optimální je provedení liposukce tak, aby další zákrok nebyl potřeba.
Drobné tvarové korekce jsou celkem neproblematické. Hrubě nezdařenou liposukci je většinou možné dalším zákrokem do jisté míry upravit, podmínky pro žádoucí výsledek jsou ale ztíženy.

Je liposukce hrazena zdravotní pojišťovnou?

Nikoli, kosmetické výkony pojištovny nehradí.

Mám po liposukci nárok na vystavení neschopenky?

Nemáte, pracovní volno je nutné čerpat z dovolené.

Mohu hned po tumescentní liposukci navštívit s přítelkyní kavárnu, jak jsem se dočetla v časopise?

Po ambulantní tumescentní liposukci z ošetřené oblasti teče infiltrační tekutina. Většina soudných pacientů proto míří nejkratší cestou domů. Pokud byste však uvažovali o návštěvě kavárny, doporučuji rychlou konzumaci vzhledem k přibývajícímu množství odteklé infiltrační tekutiny.

Kdo provádí liposukci nejlépe?

Pokud uvěříte inzerátům a „popularizačním“ článkům v dámských časopisech, pak to jsou zaručeně specialisté různých medicínských odborností, zaštítění kouzelným reklamním označením PLASTICKÁ CHIRURGIE.

Předpokladem požadovaného výsledku liposukce je obvykle zavedené pracoviště s dobrou pověstí. Nejlepším doporučením jsou reference od pacientů, kteří zákrok na daném pracovišti absolvovali a jsou spokojeni.

Kdo provádí liposukci nejhůře?

Takové pracoviště na internetu nejspíše nenajdete…

Pokud si pro vás někde vyhradí 45- 60 minut k celému zákroku, je dobré porovnat čas takového výkonu např. s obvyklou péčí průměrného kadeřníka…