Názory na to, která z metod liposukce je lepší, jsou nejednotné.

Při propagaci se často jednostranně upřednostňují výhody přístroje, kterým příslušná klinika disponuje.

Bohužel většinou zůstává u tvrzení, která nejsou ničím doložena. Fotografie dokládající proklamované výhody většinou nenajdete a pokud ano, je to foto pacientů s dobrou pružností kůže, nebo digitálně upravené….

Jistě by se dalo uvěřit, že je jedna z metod nejlepší, těžko ale mohou být nejlepší všechny…

Méně už se zmiňují nevýhody některých metod, např. riziko tepelného poškození kůže.
Navíc je vybavení technologicky pokročilejších přístrojů podstatně dražší než cena běžných liposuktorů a to se odráží v ceně procedury.

Hodnocení pooperačního výsledku je přitom do jisté míry subjektivní.

Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících výsledek liposukce je přitom průměr užívaných liposukčních kanyl. Kanyly většího průměru odsávají při průniku tkání více tuku a zkracuje se tak operační čas i snižuje fyzická náročnost.

Pro dobrý výsledek liposukce jsou však silné kanyly nevýhodou, protože taková kanyla za sebou odsátím tuku zanechává větší prázdné prostory. Tyto dutiny později kolabují a způsobují tak znatelnější nerovnosti povrchu kůže.

Proto se dnes užívají kanyly tenké, které přinášejí mnohem příznivější výsledky.

V obecnosti lze konstatovat, že více než na výběru metody závisí požadovaný výsledek liposukce na předoperačním úsudku, zkušenosti a pečlivosti operatéra.